Sidan publicerades senast 2014-11-14
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2014 »   Ställ om snabbt med medarbetaren i fokus »   

Ställ om snabbt med medarbetaren i fokus

Har du någonsin känt dig otillräcklig i din roll som chef? Du är inte ensam. Dagens kvicka och föränderliga samhälle gör att saker och ting sker snabbt och som chef förväntas du vara på tårna och hänga med. Du ska vara insatt i sakfrågorna och fatta de rätta besluten och besluten ska fattas snabbt, gärna igår. Kort och gott; att vara ledare har förmodligen aldrig varit svårare. Att skapa en företagsstruktur och kultur kring delegering och ansvarstagande bland medarbetarna är därför ett viktigt framgångsrecept.

Nyckeln till framtidens företagande

Det delegerande ledarskapet där varje medarbetare både tar och får ansvar skapar en tydlig verksamhet med en tydlig struktur. Detta i sin tur ökar både affärsnyttan och snabbheten i förmågan att förändras när behovet uppstår. Företaget blir mer agilt, det vill säga mer lättrörligt. När detta fungerar fullt ut innebär det att varje medarbetare, oavsett roll i företaget, alltid vet vem internt som har den bästa och mest aktuella kompetensen för just den här frågan eller uppdraget så att man gemensamt lyckas för både företagets och kundens bästa. Här har vi nyckeln till framtidens företagande.

Högre krav på agilitet

Företagare, ledare och HR-avdelningar matas dagligen med egna teorier, ramverk och verktyg som ska stötta dem i en föränderlig omvärld. Och i en global värld med snabbt växande konkurrens försvinner också tidigare konkurrensfördelar i allt snabbare takt. Även detta ställer höga krav på att företag ska vara agila och snabba till förändring och anpassning.

"Self-service"

Annat som pressar på vad gäller behovet av ett agilt arbetssätt är generation Y:s ankomst till arbetsmarknaden. Detta tillsammans med en allt högre teknisk mognadsgrad och frammarschen av smarta telefoner, surfplattor och inte minst sociala medier har förändrat informations- och kommunikationshastigheten i både privatliv och yrkesliv.

Ett agilt arbetssätt ställer också krav på organisationers verktyg och hjälpmedel. Personalsystemet Hogia OpenHR uppfyller dessa krav. Tack vare ett väl fungerande ”Self Service-tänk” och ett utbyggt stöd för mobila plattformar får ledare och medarbetare det stöd som behövs. Som ledare snabbar du upp kommunikationen och förbättrar företagets förmåga att möta framtidens utmaningar och att snabbt anpassa sig till förändring.

Henrik Lövetoft
Verksamhetschef
Hogia Business Products

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
  Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän