toppbild hrinfo.se

Dags att förlägga semester, har du koll på vad som gäller?

På många arbetsplatser är april månad deadline för att planera in årets huvudsemester och de anställda ska meddela sina önskemål till sin arbetsgivare. Det är bra att börja semesterplaneringen i tid så att både medarbetare och arbetsgivare blir ... Läs mer »

Erik Douglasson – HRexpert, Hogia

Sjukfrånvaro v/s sjuknärvaro – och hur påverkar karensavdraget?

Under 2011 låg sjukfrånvaron i Sverige på 3,3 procent, detta är den lägsta nivån sedan 1988 visar en undersökning från Svenskt Näringsliv. Så hur hänger detta ihop? Blir vi helt enkelt friskare? Svaret är nej, men däremot så har sjuknärvaron ökat de ... Läs mer »

Nathalie Berthelius – Chief People & Culture Officer, Wise Group

Stärk ert varumärke och rekrytera rätt kompetens

En av HR-utmaningarna i många branscher är kompetensbrist som i sin tur kan skapa konkurrens om kandidater. Hur gör man för att attrahera talanger och hur jobbar man långsiktigt för att behålla de talanger man lyckats rekrytera? Nathalie Berthelius ... Läs mer »

Emma Bädicker – Jurist, Advokatfirman Delphi

GDPR – Checklista för ett lyckat arbete

Att GDPR började gälla den 25 maj 2018 har väl inte undgått någon. Datainspektionens första granskning av 400 verksamheter visade faktiskt att majoriteten hade utsett och anmält ett dataskyddsombud, endast 57 fall fick ... Läs mer »

Lönespecifikation via e-post, ok enligt GDPR?

Att skicka ut lönespecifikationer via e-post kan tyckas smidigt men eftersom en lönespecifikation innehåller personuppgifter och ibland känsliga personuppgifter så omfattas den av GDPR. Då ligger ansvaret på verksamheten att se till att ... Läs mer »

Erik Douglasson – HRexpert, Hogia

Nu gäller arbetsgivardeklaration på individnivå – vad innebär det för dig som lönespecialist?

Den 1 januari 2019 infördes arbetsgivardeklaration på individnivå fullt ut för alla företag. Det innebär att arbetsgivare nu ska rapportera uppgifter om varje medarbetares skatt, lön, förmåner och andra ersättningar på individnivå till Skatteverket ... Läs mer »

Erik Douglasson – HRexpert, Hogia

Nu gäller arbetsgivardeklaration på individnivå – det här behöver du tänka på som anställd

Hogias HR-expert Erik Douglasson svarar på frågor om vad du som anställd bör tänka på när det gäller arbetsgivardeklaration på individnivå ... Läs mer »

Sara Janson och Erik Douglasson, Hogia

Karensavdrag i stället för karensdag

Den 1 januari i år ersattes karensdagen med ett karensavdrag. Syftet med de nya bestämmelserna är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart. Här berättar Hogias HR-experter Sara Janson och Erik Douglasson om vad ... Läs mer »

Onboarding - Så ger du nyanställda en bra start

Om den nyanställde inte blir väl mottagen under sin första tid kan en rekrytering vara förgäves. Risken finns att medarbetaren då bestämmer sig för att söka sig någon annanstans. Men hur lyckas man med onboarding? Hur gör man för att nya medarbetare ... Läs mer »

Tomas Johansson – Produktspecialist, Hogia

Dags för lönekartläggning? Här är en enkel checklista

Arbetsgivare har enligt lag skyldighet att göra en lönekartläggning varje år. Syftet med kartläggningen är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader bland annat mellan kvinnor och män. Tomas Johansson är produktspecialist på Hogia ... Läs mer »

Julgåvor till anställda och kunder

Nu närmar sig julen och många företag vill visa sin uppskattning till medarbetare och kunder genom att ge bort en julklapp. Det finns dock några skattemässiga regler att tänka på för att göra rätt. Vad är avdragsgillt och när kan det bli ... Läs mer »

Coop Nord förbereder inför AGI

Runt om i Sverige förbereder sig nu alla lönekontor inför lagen om Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Möt Carolina Åkerlund som är lönespecialist på Coop Nord i hennes arbete att säkra upp rutiner samt informera organisationen om den nya ... Läs mer »

Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän