toppbild hrinfo.se
Fatima Hollander – Arbetsrättsjurist, Visita

Anställd tog ut ej beviljad semester – blev av med jobbet

Frånvaro vid ansökt och ej beviljad ledighet ses mycket allvarligt på. I en dom från 2018 ledde en ej beviljad semesterfrånvaro till avsked, detta då mannen, trots att han fått en skriftlig varning från arbetsgivaren, inte hade inställt sig på ... Läs mer »

Erik Douglasson – HR-expert, Hogia

Tar du ledigt på din semester?

Känner du någon som lägger möten på lunchraster, skippar lunchen helt, använder vägen till och från jobbet som ett tillfälle att ta jobbsamtal eller till och med smyger in lite arbete under barnens fritidsaktiviteter? Den personen kommer kanske även ... Läs mer »

Avskaffad särskild löneskatt för äldre

Sedan 2016 tas det ut en särskild löneskatt på 6,15 procent på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar som betalas ut till personer som har fyllt 65 vid årets ... Läs mer »

Jesper Ringholm – Företagarexpert, Hogia

Ställ högre krav som löneadministratör

Att medarbetarna är företagens viktigaste tillgång och att lönen måste bli rätt är nog alla beredda att hålla med om. Därför är det så avgörande att man som ansvarig ser till att man har bra rutiner och systemstöd för att hantera sin löneprocess, ... Läs mer »

AGI ger oss en säkrare lönehantering och minskad arbetsbelastning

I år trädde lagförändringarna om AGI ikraft, detta är en av de största förändringarna inom löneområdet på många år och det har påverkat alla invånare i Sverige på ett eller annat sätt. På många företag finns fortfarande en stor oro för hur de ska ... Läs mer »

Linda Falk – Talent Acquisition Specialist, Hogia

Bristyrken kräver nya sätt att rekrytera

Idag är arbetslösheten rekordlåg, det går till exempel en utvecklare på fyra jobb och det gäller för arbetsgivaren att vara tydlig med vad man står för och vad man kan erbjuda. Många företag väljer att använda sig av rekryteringsfirmor för att hitta ... Läs mer »

Dags att förlägga semester, har du koll på vad som gäller?

På många arbetsplatser är april månad deadline för att planera in årets huvudsemester och de anställda ska meddela sina önskemål till sin arbetsgivare. Det är bra att börja semesterplaneringen i tid så att både medarbetare och arbetsgivare blir ... Läs mer »

Erik Douglasson – HRexpert, Hogia

Sjukfrånvaro v/s sjuknärvaro – och hur påverkar karensavdraget?

Under 2011 låg sjukfrånvaron i Sverige på 3,3 procent, detta är den lägsta nivån sedan 1988 visar en undersökning från Svenskt Näringsliv. Så hur hänger detta ihop? Blir vi helt enkelt friskare? Svaret är nej, men däremot så har sjuknärvaron ökat de ... Läs mer »

Nathalie Berthelius – Chief People & Culture Officer, Wise Group

Stärk ert varumärke och rekrytera rätt kompetens

En av HR-utmaningarna i många branscher är kompetensbrist som i sin tur kan skapa konkurrens om kandidater. Hur gör man för att attrahera talanger och hur jobbar man långsiktigt för att behålla de talanger man lyckats rekrytera? Nathalie Berthelius ... Läs mer »

Emma Bädicker – Jurist, Advokatfirman Delphi

GDPR – Checklista för ett lyckat arbete

Att GDPR började gälla den 25 maj 2018 har väl inte undgått någon. Datainspektionens första granskning av 400 verksamheter visade faktiskt att majoriteten hade utsett och anmält ett dataskyddsombud, endast 57 fall fick ... Läs mer »

Lönespecifikation via e-post, ok enligt GDPR?

Att skicka ut lönespecifikationer via e-post kan tyckas smidigt men eftersom en lönespecifikation innehåller personuppgifter och ibland känsliga personuppgifter så omfattas den av GDPR. Då ligger ansvaret på verksamheten att se till att ... Läs mer »

Erik Douglasson – HR-expert, Hogia

Nu gäller arbetsgivardeklaration på individnivå – vad innebär det för dig som lönespecialist?

Den 1 januari 2019 infördes arbetsgivardeklaration på individnivå fullt ut för alla företag. Det innebär att arbetsgivare nu ska rapportera uppgifter om varje medarbetares skatt, lön, förmåner och andra ersättningar på individnivå till Skatteverket ... Läs mer »

Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän