Sidan publicerades senast 2015-12-10
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2015 »   Rekrytering, ett omfattande behov på ett företag som växer »   

Rekrytering, ett omfattande behov på ett företag som växer

Hogias rekryterare Jenny Cedervall sätter ord på sina tankar kring Hogias övergång från användande av extern rekryteringskonsult till egen rekryteringsavdelning.

Från rekryteringskonsult till egen hantering

Hogia har ökat antalet medarbetare varje år sedan starten för 35 år sedan och rekrytering är för oss ett kontinuerligt arbete. Rekrytering är också mycket tids- och resurskrävande och vi ansåg oss oftast inte ha tid eller tillräcklig kompetens för att ta hand om hela rekryteringsprocesser och lade därför ut större delen av rekryteringsarbetet till externa samarbetspartners. Det fungerade väl men det tar en stund för en ny rekryteringskonsult att förstå vår verksamhet, hur vi arbetar, vår kultur och vad som är viktigt för oss. Tanken kom då: borde vi inte kunna göra detta själva? Vi är ett värderingsstyrt företag med stark företagskultur och den första kontakten som tas med kandidaten borde vara av någon som verkligen känner vår verksamhet. Vi fann också att vi ofta betalade rekryteringsbyrån för kandidater som tidigare sökt sig till oss spontant. Tanken växte sig större: nog skulle vi kunna göra detta själva? Sköter vi rekryteringen på egen hand så innebär det samtidigt att vi bygger vår egen kandidatbank. Då vi har siktet inställt på att vara 700 medarbetare år 2020 så är en egen kandidatbank just det vi behöver.

Var börjar vi då?

Detta blev startskottet för vår spännande resa som är långt ifrån avslutad. Vi började i små steg och tog över ett fåtal rekryteringar. Samtidigt som vi arbetade med dem började vi fundera över rutiner, processer och systemstöd. Vi har ett kontinuerligt inflöde av spontanansökningar vilket är fantastiskt roligt och vi började arbeta strukturerat med dessa. Det ger oss möjlighet att träffa kandidater med intressant profil även när vi inte har en matchande vakans. Bland spontansökningarna har vi träffat kandidater som har varit helt rätt för vår organisation.

Employer branding

Vi började även ta oss an delar av det omfattande begreppet employer branding. Det finns så många fantastiska saker med att arbeta på Hogia som vi själva har tagit för givet, men som arbetssökande inte har kännedom om. Vi måste bli bättre på att berätta om detta och nå ut. Just nu bubblar många tankar och idéer om hur vi ska arbeta vidare. Vi har påbörjat arbetet med att utveckla vår karriärsida på hemsidan. Vi har vidareutvecklat vår karriärsida och i tillägg startade vi även en karriärsida för Hogia på Linkedin och satte igång arbetet med en rekryteringsfilm där medarbetare berättar om hur det är att arbeta på Hogia och vilka möjligheter som finns hos oss.

Nått målet med råge

Målet var att vår interna rekryteringsverksamhet skulle kunna ta hand om 50% av våra rekryteringar vid slutet av 2015. När vi nu närmar oss årets slut kan vi konstatera att vi ansvarar för 80% av alla aktuella rekryteringar. Idag är vi 3 personer som arbetar i rekryteringsteamet. Vi arbetar på samma sätt som en extern uppdragsgivare men i en intern funktion och driver rekryteringsprocesser på uppdrag av rekryterande chefer i Hogias 27 bolag. Vi arbetar nära varandra och diskuterar vakanser och möjliga kandidater. Det dröjde inte länge innan vi inom teamet sade saker till varandra som "jag har träffat en kandidat som jag tror kan vara aktuell för tjänsten du rekryterar till". Detta är, som jag ser det, en av de främsta fördelarna. Vi fångar upp bra kandidater som kanske inte är aktuella för just den specifika tjänst vi arbetar med för tillfället men där vi ser att kandidaten skulle passa för en annan tjänst på Hogia.

Det går inte att sticka under stol med att det är tidskrävande att driva rekryteringsprocesserna på egen hand, men det är definitivt ekonomiskt försvarbart. Framförallt känns det helt rätt då vi även framöver har ett stort rekryteringsbehov och vi ser med tillförsikt fram emot en växande kandidatbank.

Jenny Cedervall
Hogia Service AB

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
  Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän