Sidan publicerades senast 2013-12-14
Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan    ARTIKLAR    ARTIKLAR    Artiklar 2013    Kassaregister fr torg- och marknadshandel    

Kassaregister fr torg- och marknadshandel

Från och med den 1 januari 2014 omfattas även torg- och marknadshandeln av kravet på kassaregister. All försäljning av varor eller tjänster mot kontant betalning* eller med kontokort ska registreras.

Inom ramen för torg- och marknadshandel ingår även annan tillfällig handel utförd av den som bedriver näringsverksamhet, som tillexempel försäljningar vid mässor, utförsäljningar, festivaler, loppmarknader och sportarrangemang. Vissa verksamheter är undantagna, bland annat verksamheter med kontant försäljning av obetydlig omfattning. Det innebär
  • försäljning som sker i rena undantagsfall och som är av liten omfattning i förhållande till företagets omsättning.
  • att den kontanta försäljningen normalt inte överstiger fyra prisbasbelopp per år inklusive moms.
Vid säsongsbaserad försäljning ska ingen omräkning utifrån tänkt årsomsättning ske. Detta enligt ett beslut i Riksdagen i början av december. Det innebär att det är den faktiska försäljningen för året som ska ligga till grund för om kassaregister ska användas.

Den som omfattas av kravet på kassaregister måste skaffa ett tillverkardeklarerat kassaregister med en certifierad kontrollenhet. Läs mer om det på http://www.skatteverket.se/. Du måste också anmäla kassaregistret och kontrollenheten till Skatteverket. Det gör du enklast via Skatteverkets e-tjänst för kassaregister.

Från och med den 1 januari 2014 har också Skatteverket en utvidgad möjlighet att i enskilda fall besluta om helt eller delvis undantag från att omfattas av kassaregisterregeln. Det innebär att undantag bör kunna medges i de fall det kan anses oskäligt att kräva att kassaregister ska användas. Ansökan om undantag krävs. Verksamheter som inte omfattas av reglerna om kassaregister:

  • Verksamheter med obetydlig kontant försäljning.
  • Verksamheter som är befriade från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen.
  • Taxiverksamhet.
  • Distans- och hemförsäljning.
  • Försäljning av varor eller tjänster som betalas i automat.
  • Vissa automatspel enligt lotterilagen eller lagen om anordnande av visst automatspel.

*/ Kontantbetalning inkluderar även betalning med kort, presentkort, rikskuponger o dyl. Ett kvitto ska dessutom alltid erbjudas, kunden ska inte behöva fråga efter det.

Källa: Skatteverket.
Anna Carlsson-Käck är frilansjournalist och språkvårdare med flera års erfarenhet av media- och marknadskommunikation. Anna är bland annat medförfattare till boken Direkthandel - en affärsmöjlighet i tiden, utgiven på Liber förlag.    

F ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
  Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright 1999-2019 Hogia


Tipsa en vn