Sidan publicerades senast 2014-11-14
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2014 »   Jämställdhet i praktiken på Hogia »   

Jämställdhet i praktiken på Hogia

När Bert-Inge Hogsved startade Hogia 1980 hade han en dröm om att det nystartade företaget en dag skulle bli lika stort som den avdelning han ansvarat för i sin tjänst som personalchef på industriföretaget i Stenungsund.

Personalgruppen bestod av fyra män och fyra kvinnor vilket var en kontrast till den mansdominerade värld som fanns inom petrokemin på den tiden. Då handlade inte den allmänna debatten om jämställdhet, men för Bert-Inge var detta viktigt. Helt enkelt på grund av att han tyckte att det var mycket roligare att gå till jobbet när personalgruppen bestod av hälften kvinnor, hälften män. När han nu hade möjligheten ville han skapa ett företag som det var lika roligt att arbeta på. Bert-Inge arbetade med positiv särbehandling av de få kvinnor som på den tiden sysslade med systemutveckling och försäljning. Då en kvinna sökte sig till Hogia kallades hon till intervju direkt. 50/50 är fortfarande centralt för oss på Hogia och har alltså varit det sedan starten 1980. Idag behöver vi inte längre särbehandla kvinnliga sökanden då andelen kvinnor som söker sig till oss är betydligt större än tidigare, vilket ger oss ett bra urval.

Stora möjligheter att få ta ansvar

Hogia har genomgått flera olika klyvningar och består idag av 27 olika bolag. Med denna småskaliga organisationsstruktur är behovet av chefer stort. Mycket av chefsrekryteringen sker internt och många medarbetare erbjuds möjligheten att ta klivet in i en ansvarsroll tidigt i karriären. I och med att det finns små enheter är steget att ta en ansvarsroll inte lika stort som det annars kan vara. Det går till exempel att kombinera bildande av familj med att leda en mindre enhet på Hogia, vilket medför att det passar båda könen, även under den familjebildande tiden i livet.

Vi tror att människor vill ta ansvar, vilket medför att när någon räcker upp handen och säger att den är redo att ta ett ansvar så ger vi dem chansen! Vi stöttar självklart med ett gediget utbildningspaket för våra nya ansvariga.

Tydliga karriärvägar

På Hogia har vi även en jämn könsfördelning på chefsnivå. De traditionella karriärvägarna är tydliga och kända, vilket är en förutsättning för att den interna ledarrekryteringen ska fungera. En av utmaningarna nu är att tillgodose behovet av karriärvägar för specialister. Specialistutveckling går via strategisk kompetensutveckling.

Utbudet av utbildningar är stort och inom ramen för Hållbar HR nyttjas den fina arbetsplatsen vid Hakefjordens strand som utbildningsplats. Då möjligheten till kompetensutveckling sker på kontoret blir det enkelt för alla medarbetare, män som kvinnor, att delta. Tvärs genom hela företaget arbetas det förutom i rekrytering på många plan med aktiviteter som underlättar för att alla, oavsett kön, ska trivas, utmanas och erbjudas utvecklingsmöjligheter. När man har roligt på jobbet ger det resultat. 

Vi medarbetare på Hogia håller med Bert-Inge att det är roligare på jobbet med jämn könsfördelning! Vi är även övertygade om att 50/50 har varit en bidragande orsak till att vi har haft den fantastiska utvecklingen som vi haft på Hogia sedan starten för 35 år sedan.  Vi är idag 550 medarbetare varav 48% är män och 52% är kvinnor.

Barbro Lien Rönn
HR-medarbetare
Hogia

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
  Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän