Sidan publicerades senast 2017-03-17
« Tillbaka
 
Hogias HR-expert Erik Douglasson har många års erfarenhet av konsultation och utbildning inom lön och HR och är en mycket uppskattad föreläsare på användarträffar och seminarier. Här ger han aktuella tips till dig som jobbar med lön/HR. 
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2017 »   Förenklat företagande på riktigt »   

Förenklat företagande på riktigt

Frågan om att ersätta kontrolluppgifter med en månatlig arbetsgivardeklaration på individnivå har passerat flera instanser och resulterat i en genomarbetad proposition som nu lämnats till regeringen.

Erik Douglasson från Hogia är en av representanterna som i samverkan med SRF Konsult varit med och påverkat utformningen av förslaget.

När förväntas lagen träda i kraft?
För företag med fler än 15 anställda som omfattas av krav på personalliggare föreslås lagen träda i kraft från 1 juli 2018. För alla andra företag är förslaget 1 januari 2019.

Vilken är den största vinsten med denna förändring?
Det här är ett mycket positivt steg framåt för att hjälpa företagare att förenkla och minska den administrativa bördan. Förslaget bygger på att inlämnandet ska kunna ske via ett API. Det är alltså inte några filer som behöver sparas ner och laddas upp, inte heller några manuella uppgifter som behöver knappas in på Skatteverkets hemsida. Därmed kan man med hjälp av sitt Lönesystem få hjälp att helt automatisera detta inlämnande.

Är det några andra saker som kan vara värda att känna till?
Ja, det är ett flertal saker som har förenklats och förtydligats under förarbetet. Bland annat har det blivit fastställt att det är kontantprincipen som gäller. Det innebär att den lön en anställd fått utbetald en månad är det belopp som redovisas i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket månaden efter. Detta gör rapporteringen enklare för alla parter och har undanröjt många frågor och hinder som tidigare funnits. Arbetsgivardeklarationen kommer sannolikt att kompletteras med några uppgifter, men totalt sett kommer företagen att redovisa färre uppgifter än man gör idag via kontrolluppgiften.

Kommer informationen användas till något annat?
Ja, i propositionen föreslås att Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ska få tillgång till uppgifterna för speciella ändamål, för att ytterligare förenkla insamlingen av information från arbetsgivaren. Det innebär också att man som privatperson varje månad kan se de uppgifter som skickats in. De som har flera arbetsgivare och behöver styrka en inkomstuppgift kommer därmed kunna göra det på ett betydligt enklare sätt. Fördelarna är med andra ord många och detta är en efterlängtad förändring som vi nu hoppas snart träder i kraft!

På länken nedan kan du följa gången och här hittar du även propositionen i sin helhet. regeringen.se »  


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
  Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän