Sidan publicerades senast 2018-02-21
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   BELOPP & PROCENT »   Arbetsgivaravgifter »   

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifterna är drygt 31 % av de löner och förmåner du betalat ut. Arbetsgivaravgift är för normalt förmånsgrundande för mottagaren, dvs ligger till grund för beräkningen av mottagarens pension och sjukpenning. Arbetsgivaravgifter betalas på ersättning som är minst 1 000 per år till samma mottagare.
 
Arbetsgivaravgifternas sammansättning  

2018 

2017 

Ålderspensionsavgift 

 10,21 %

 10,21 %

Efterlevandepensionsavgift 

 0,70 %

 0,70 %

Sjukförsäkringsavgift 

 4,35 %

4,35 %

Föräldraförsäkringsavgift 

 2,60 %

 2,60 %

Arbetsskadeavgift

 0,20 %

 0,20 %

Arbetsmarknadsavgift 

 2,64 %

 2,64 %

Allmän löneavgift 

 10,72 %

10,72 %

Totalt  

 31,42 %

 31,42 %Arbetsgivaravgifter:

1952-
För anställda som är födda 1952 eller senare betalar du 31,42 procent i ålderspensionsavgift och särskild löneskatt.

1938-1951
För anställda som är födda mellan 1938 och 1951 betalar du 16,36 procent i ålderspensionsavgift och särskild löneskatt.

1937 eller tidigare
För anställda som är födda 1937 eller tidigare betalar du särskild löneskatt på 6,15 procent.
 
Avdrag för regionalt stöd i stödområden
Det regionala företagsstödet innebär att du får dra av 10 procent av underlaget för dina arbetsgivaravgifter. Om du har anställda som hade fyllt 65 år när året började får du inte räkna med deras löner i underlaget för avdraget. Underlaget får vara högst 71 000 kronor per månad och stödet därmed högst 7 100 kronor per månad. För koncerner gäller maxbeloppet koncernen som helhet och avdraget ska i första hand nyttjas av moderbolaget.

Avdrag för forskning och utveckling
En arbetsgivare får göra avdrag från arbetsgivaravgifterna med 10 procent av underlaget för avgifterna på ersättning till en person som arbetar med forskning eller utveckling. Avdrag får dock inte göras för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Det sammanlagda avdraget för samtliga personer som arbetar med FoU hos arbetsgivaren får inte överstiga 230 000 kr. För koncerner gäller maxbeloppet koncernen som helhet och avdraget ska i första hand nyttjas av moderbolaget.

Växa-stödet
Växa-stödet infördes 2017 och innebär att en enskild näringsidkare som inte tidigare har haft anställda och som anställer någon efter den 31 mars 2016 bara behöver betala ålderspensionsavgift på ersättningen till den första anställda under de tolv första månaderna.


Källa Skatteverket

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


  Arbetsgivaravgifter  
Pris- & Inkomstbasbelopp  
Statslåneräntan  
Moms  
Traktamente inrikes & utrikes  
Utlandstraktamenten för 2018  
Kostförmån och Kostavdrag  
Representation  
Körjournal  
Parkering eller garageplats  
Personalvårdsförmån  
Motion och friskvård  
Gåvor  
Tävlingsvinster  
Husarbete  
Löneväxling  
Förmånliga lån  
Fri bostad  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän