Sidan publicerades senast 2017-09-08
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2017 »   Äntligen dags för septemberstatistiken »   

Äntligen dags för septemberstatistiken

Ditt arbete med statistiken för årets löner till SCB och Svenskt Näringsliv är viktig både för Sverige och dess företagare.

Statistik kan ibland verka som en tråkig och onödig uppgift, men sanningen är att statistik ofta är underlag till beslut som tas både i svenska företag och hos riksdagen.

Lönestrukturstatistik som SCB (Statistiska centralbyrån) samlar in via stickprovsteknik visar lönenivåer och löneutveckling uppdelad på bland annat ålder, region, näringsgren och yrke. Det här kan vara användbart vid exempelvis planering av nya utbildningar eller andra arbetsmarknadsåtgärder.

Om ditt företag blir utvalt i stickproven är det viktigt att verkligen lämna in uppgifter för att den offentliga statistiken ska bli så rättvisande som möjligt. Annars kan missvisande uppfattningar spridas inom opinionsbildning och beslut fattas på felaktiga grunder.

Men erfarenheten på Hogia är att företag är väldigt noggranna och duktiga på att lämna in korrekta uppgifter. Det underlättar dessutom när lönesystemen redan har färdiga rapporter som är anpassade efter aktuella krav. Malin Samuelsson på Hogia HR Products berättar:

- I våra lönesystem vill vi att det ska vara så enkelt som möjligt för företagen att skapa sina rapporter. Vi bevakar kravställningarna från SCB och Svensk Näringsliv och justerar direkt när förändringar sker. Kunden ska bara behöva "trycka på sin knapp" för att skapa rapportfil och sedan skicka in den.

Om du lämnar lönestatistiken direkt till din arbetsgivarorganisation får SCB tillgång till statistiken från dem. Men hör av dig till SCB om du får uppmaning från båda håll.

De här arbetsgivarorganisationerna har SCB samarbete med:

  • Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO)
  • Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation (FASTIGO)
  • Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO)
  • Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO)
  • Kommunala Företagens Samorganisation (KFS)
  • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
  • Svenskt Näringsliv

Källa: Statistiska centralbyrån


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
  Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän