Höjt avdrag för representationsgåvor 2018

Skatteverket har publicerat nya allmänna råd om avdrag för representation. Där framgår bland annat att beloppet för avdragsgill representationsgåva är höjt från 180 till 300 kr exklusive moms per person från och med 2018.

Skatteverket skriver också att avdrag för reklamgåva bör medges med skäligt belopp, dock högst 300 kr exkl moms per person. Det ska dessutom finnas ett omedelbart samband med verksamheten för att en utgift avseende representationsgåva ska anses vara avdragsgill.

Exempel på representationsgåvor som har samband med verksamheten är ett leverantörsföretag som uppvaktar ett kundföretag med blommor eller en bok när kundföretaget öppnar en ny filial eller firar ett jubileum. Ett annat exempel är överlämnande av en chokladkartong, fruktkorg eller liknande i samband med en affärsuppgörelse.

Avdrag för representationsgåvor vid helger eller personliga högtidsdagar medges inte, inte heller för kransar och blommor i samband med dödsfall. Anledningen är att de anses ha ett alltför stort inslag av personlig generositet.

Med avdragsgilla reklamgåvor avses artiklar som antingen har direkt anknytning till givarens sortiment eller tillverkning eller utgörs av enklare presentartiklar, t ex almanackor eller pennknivar, ofta med företagets namn och/eller logotyp på. Gåvan ska sakna personlig karaktär.

För mer info se Skatteverkets allmänna råd om representation.