BELOPP & PROCENT

Här kan du läsa om de belopp och procentsatser som behövs för korrekt hantering i ert löne- och ekonomiarbete under året, allt från Prisbasbelopp och Traktamente till Arbetsgivaravgifter, Körjournal med mera.

Välj det belopp eller procentsats i högermarginalen som du är intresserad av för att läsa mer om det.