Sidan publicerades senast 2018-03-23
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   LÖNETIPS »   MEDARBETAREN »   Ditt lönesamtal »   

Ditt lönesamtal

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv.

Högre lön

Vad som är ”rätt lön” för dig beror på dina arbetsuppgifter, ditt arbetsresultat och din egen samt företagets utveckling. Även marknadskrafterna påverkar vilken lön du har möjlighet att få. Lönesamtalet med din chef är ett tillfälle att föra fram dina synpunkter på din löneutveckling.

Löneavtal
I löneavtalet är det bestämt när din arbetsgivare ska förhandla din lön och vad som ska påverka din lönesättning. Ofta finns det en fastställd summa pengar (pott) som ska fördelas på företaget vid ett bestämt datum. I de flesta löneavtal finns också en lägsta lön och ett lägsta lönepåslag som gäller för alla.

Saknas det kollektivavtal på din arbetsplats saknas också löneavtal. Då är det viktigt att du ser till att vara överens med din arbetsgivare om när och på vilka grunder din lön ska ses över. Det som du och din arbetsgivare är överens om bör du se till att skriva in i ditt anställningsavtal.

Klubben förhandlar
Det är klubben (eller arbetsplatsombudet) och företaget som förhandlar om hur stora löneökningar företaget har råd med varje år och om hur stora lönepåslag var och en skall få. Klubben och företaget utgår i förhandlingen från det löneavtal som företaget omfattas av.
För att klubben ska kunna representera dig på ett bra sätt i förhandlingarna är det viktigt att du förser dina fackliga representanter med information om hur du ser på din löneutveckling om ditt företag är fackligt anslutna.

Lönesamtal

På vissa företag använder man sig av lönesamtal som en del i processen att bestämma löner och lönepåslag.

Lönesamtalet äger rum mellan dig och din chef innan klubben och företaget förhandlar. I lönesamtalet ska du och din chef gå igenom och diskutera vad som krävs för att höja din lön samt gå igenom dina arbetsresultat under det gångna året.

Förutsättningarna för att kunna ha ett bra lönesamtal är att det finns ett tidigare utvecklingssamtal som grund att följa upp. Överenskommelserna i utvecklingssamtalet är ett av underlagen i lönesamtalet, dvs arbetsinnehåll, kompetens och arbetsresultat.

I vissa löneavtal finns det inskrivet att du ska ha ett lönesamtal.

Inför lönesamtalet

Du behöver alltid vara påläst och förberedd. Oavsett om du har:

 • en klubb som förhandlar för dig
 • ska ha lönesamtal
 • eller behöver förhandla på egen hand …så är det viktigt att du är påläst om hur lönesättningen går till på just ditt företag samt kan svara på hur du ser på din egen löneutveckling. Gå igenom följande frågor:

Lön och löneskillnader

 • Ta reda på innehållet i det löneavtal som gäller på ditt företag och från vilket datum varje år som lönen ska höjas.
 • Skaffa dig information om hur man sätter löner på företaget. Vet du varför du har den lön du har?
 • Om du tror att en kollega har högre lön än du, trots likvärdiga arbetsuppgifter, ska du ta upp det med din klubb.

Tidigare utvecklingssamtal

 • Gå igenom överenskommelser från ditt senaste utvecklingssamtal.
 • Har du uppfyllt dina åtaganden?
 • Har företaget gjort detsamma?

Dina arbetsuppgifter och din utveckling

 • Har du blivit befordrad?
 • Har du fått utökat ansvar?
 • Har du genomgått någon utbildning eller på annat sätt ökat din kompetens så att du kan hantera och utveckla dina arbetsuppgifter på ett bättre och effektivare sätt?
 • Har du presterat ett bra resultat eller en bra insats?

Under lönesamtalet

Tala klarspråk
Använd dig av dina samlade argument och dina förberedelser. Var tydlig med hur du ser på din lön – tala om vilken lön du vill ha. Lyssna på arbetsgivarens synpunkter och försök att vända på arbetsgivarens argument för att använda dem som dina egna. Har du några löften från tidigare lönesamtal, till exempel: ”Det blev inte så mycket i år, med det ska vi kompensera nästa år!” Påminn om dem!

Fråga och kontrollera att ni är överens
Om du inte förstår vad din chef menar - fråga! Sammanfatta gärna er diskussion och kontrollera att ni är överens om vad ni har kommit fram till: ”Då är vi eniga om att…” Skriv ner det ni är överens om.

Om du löneförhandlar – försök komma fram till en uppgörelse
Det bästa är om ni kan komma fram till vad din nya lön ska bli. Om din chef säger att hon eller han vill fundera på ditt löneförslag, se till att ni bokar en ny tid då chefen kan ge dig sin reaktion på ditt löneförslag eller komma med ett eget. Argumentera sakligt, det vill säga skilj på fakta och subjektivt tyckande. Om du själv blir osäker, begär betänketid. Om du inte blir nöjd, tala om det. Gå inte med på något som du inte är säker på.

Om du kör fast
Om du kör fast i diskussionen med din chef, boka en ny tid. Bli inte överens om något du
tycker är fel. Om du får ett lågt lönepåslag eller inte är nöjd så finns det i många löneavtal inskrivet att du och din chef gemensamt ska ta fram en åtgärdsplan för hur du, via till exempel kompetensutveckling eller andra åtgärder, ska kunna förbättra din löneutveckling.

Lönestatisk

En viktig del i din förhandlingsförberedelse är att jämföra din lön med andras.
 
 
 

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


  MEDARBETAREN  
CHEFEN  
Copyright © 1999-2018 Hogia  


Tipsa en vän