toppbild hrinfo.se
Frida Gustafsson – Produktägare, Hogia

Är du förberedd på GDPR?

Nästan hälften av alla företag är beroende av personuppgifter för att kunna driva sin verksamhet. GDPR, den nya dataskyddsförordningen, träder i kraft den 25 maj 2018 så frågan är - hur förberedd är ... Läs mer »

Alla är överens – företagshälsovård ger positiva effekter

Arbetsgivare och fackföreningar kan ha olika åsikter om många saker, men i en undersökning om effekterna av företagshälsovård är de helt överens. ... Läs mer »

Barbro Lien Rönn – Talent Mangement, Hogia

Accelerated learning ger ny kompetens på tolv veckor

Att tänka nytt i urvalsprocessen samt snabbutbilda nya medarbetare är ett effektivt sätt att skaffa kompetensförsörjning till ... Läs mer »

Kvinnorna knappar in på männens löner

Vid jämförelse av lönestatistiken för 2016 och 2015 visar det sig att löneökningen för kvinnor är högre än för männen. Det har inte hänt på över 10 år, men än är det långt kvar till jämställda ... Läs mer »

Barbro Lien Rönn - Talent Management, Hogia

Dubbla kompetenser kan lösa kompetensbristen

Många branscher är idag drabbade av kompetensbrist och söker nya medarbetare med ljus och lykta. Ett bra alternativ är att själv arbeta proaktivt ... Läs mer »

Äntligen dags för septemberstatistiken

Ditt arbete med statistiken för årets löner till SCB och Svenskt Näringsliv är viktig både för Sverige och dess ... Läs mer »

Dina deltidsanställda kan också få friskvårdsbidrag

Friskvårdsbidrag är uppskattat hos många medarbetare och dessutom ett bra argument för att locka nya ... Läs mer »

Förslag om karensavdrag för ökad jämlikhet

Regeringen vill införa karensavdrag istället för nuvarande karensdag, och på så sätt uppnå ett mer rättvist och jämlikt ... Läs mer »

Förslag om att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare

Skatteverket har lämnat en promemoria till Finansdepartementet med förslag på lagändringar för beskattning av personer som arbetar tillfälligt i ... Läs mer »

Alla företag som betalar ut lön påverkas av GDPR, den nya personuppgiftslagen

Från och med 25 maj 2018 träder det nya EU-direktivet och dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, och syftet är både att stärka personers integritetsskydd och harmonisera handeln inom EU. Men vad blir skillnaderna ... Läs mer »

Viktigt med kreativitet på jobbet

Kreativitet är en viktig faktor för att skapa välbefinnande hos medarbetare och på en arbetsplats. Potentialen att arbeta kreativt finns hos alla och kräver inga drastiska ... Läs mer »

Skatteverket förtydligar om arbetsgivardeklaration på individnivå

I mitten av juni presenterade Skatteverket sina ställningstagande kring arbetsgivardeklaration på individnivå, som kommer att införas i två steg 2018 och 2019. ... Läs mer »

Copyright © 1999-2017 Hogia  


Tipsa en vän