toppbild hrinfo.se
Helena Björkman, Produktspecialist Hogia

Hårdare regler kring dataskydd från 25 maj 2018

Den svenska personuppgiftslagen, PUL, bygger på ett EU-direktiv om dataskydd som antogs 1995. Sedan dess har den digitala utvecklingen gjort att mängden personuppgifter som samlas in och hanteras av företag och organisationer ökat markant. Samtidigt ... Läs mer »

Lönespecifikationer bör inte längre skickas ut via e-post

När den nya EU-förordningen om dataskydd träder i kraft 2018 kommer kraven på att personuppgifter hanteras i säkra system att ... Läs mer »

Hållbart, enkelt, korrekt – Sverige har äntligen vaknat

2016 har blivit året då tekniken blivit mogen för att fullt ut ta oss till det papperslösa samhället. Är ditt företag med på ... Läs mer »

Regeringen vill slopa avdragsrätten vid representation

I februari föreslog Finansdepartementet att avdragsrätten för representationsutgifter slopas. Förslagen ska öka skatteintäkterna och förenkla ... Läs mer »

Möjligt att lämna KU löpande från 29 april 2016

Den 29 april öppnade Skatteverket möjligheten att löpande rapportera in kontrolluppgifter för ... Läs mer »

Lina Stenback - Bolagschef Hogia HR Products AB

Arbetsgivardeklaration, kontrolluppgift och lönespecifikation kan bli ett

Som vi tidigare informerat om har Skatteverket lämnat in en promemoria med förslag om att det i Sverige, precis som i Norge, ska lämnas arbetsgivardeklaration på individnivå löpande varje ... Läs mer »

Vad händer i ett företag där medarbetare gör det lilla extra?

Många företag står nu mitt i ett generationsskifte och frågor om hur man attraherar och tillgodoser den yngre generationens önskningar ... Läs mer »

LAS ändras den 1 maj 2016

Visstidsanställningar kommer i högre utsträckning övergå i tillsvidareanställningar nu när riksdagen har beslutat om ändringar i lagen om anställningsskydd, ... Läs mer »

Förändrade socialavgifter från och med 1 juni 2016

Under förra året ändrades reglerna för arbetsgivaravgifter för unga. Nu kommer nästa steg i förändringen som innebär att den tidigare nedsättningen av sociala avgifter för unga ... Läs mer »

Nya åtgärder ska förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningarna

Från och med 31 mars i år gäller en ny arbetsmiljöföreskrift för organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) med målet att minska riskerna för sjukdom på grund av ohälsosam arbetsbelastning och kränkande ... Läs mer »

Ögonoperation eller ny bil – intresset för löneväxling växer

Att byta delar av sin lön mot en förmån, skattepliktig eller inte, intresserar allt fler. Vilka fallgropar finns och vad ska man tänka på som företag och ... Läs mer »

Stora förändringar på gång inom dataskydd

PUL kommer att ersättas av en ny EU-förordning om dataskydd. Det innebär bland annat stora förändringar för de som ansvarar för ... Läs mer »

Copyright © 1999-2016 Hogia  


Tipsa en vän