toppbild hrinfo.se
Helena Björkman - Produktspecialist, Hogia

Skärpta regler och krav på årlig lönekartläggning från och med 2017

Från och med den 1 januari 2017 träder en rad förändringar i diskrimineringslagen i kraft. Till exempel återinförs kravet på årlig lönekartläggning. Dessutom skärps reglerna kring hur arbetet med så kallade Aktiva åtgärder ska ... Läs mer »

Erik Douglasson - HR-expert, Hogia

Regeringen drar tillbaka sjuklöneförslag

Som en konsekvens av att sjuktalen i Sverige har ökat med 78 procent sedan år 2010 lanserade regeringen i våras ett förslag som de kallade för hälsoväxling. Förslaget syftade till att minska de kraftigt ökade ... Läs mer »

Spännande samverkan med Skatteverket

Alla talar om automation och digitalisering, men vad innebär det egentligen? Hogia bjöd in nyckelpersoner på Skatteverket till diskussion om framtidens digitala tjänster ... Läs mer »

Helena Björkman - Produktspecialist, Hogia

Hårdare regler kring dataskydd från 25 maj 2018

Den svenska personuppgiftslagen, PUL, bygger på ett EU-direktiv om dataskydd som antogs 1995. Sedan dess har den digitala utvecklingen gjort att mängden personuppgifter som samlas in och hanteras av företag och organisationer ökat markant. Samtidigt ... Läs mer »

Lönespecifikationer bör inte längre skickas ut via e-post

När den nya EU-förordningen om dataskydd träder i kraft 2018 kommer kraven på att personuppgifter hanteras i säkra system att ... Läs mer »

Hållbart, enkelt, korrekt – Sverige har äntligen vaknat

2016 har blivit året då tekniken blivit mogen för att fullt ut ta oss till det papperslösa samhället. Är ditt företag med på ... Läs mer »

Regeringen vill slopa avdragsrätten vid representation

I februari föreslog Finansdepartementet att avdragsrätten för representationsutgifter slopas. Förslagen ska öka skatteintäkterna och förenkla ... Läs mer »

Möjligt att lämna KU löpande från 29 april 2016

Den 29 april öppnade Skatteverket möjligheten att löpande rapportera in kontrolluppgifter för ... Läs mer »

Lina Stenback - Bolagschef Hogia HR Products AB

Arbetsgivardeklaration, kontrolluppgift och lönespecifikation kan bli ett

Som vi tidigare informerat om har Skatteverket lämnat in en promemoria med förslag om att det i Sverige, precis som i Norge, ska lämnas arbetsgivardeklaration på individnivå löpande varje ... Läs mer »

Vad händer i ett företag där medarbetare gör det lilla extra?

Många företag står nu mitt i ett generationsskifte och frågor om hur man attraherar och tillgodoser den yngre generationens önskningar ... Läs mer »

LAS ändras den 1 maj 2016

Visstidsanställningar kommer i högre utsträckning övergå i tillsvidareanställningar nu när riksdagen har beslutat om ändringar i lagen om anställningsskydd, ... Läs mer »

Förändrade socialavgifter från och med 1 juni 2016

Under förra året ändrades reglerna för arbetsgivaravgifter för unga. Nu kommer nästa steg i förändringen som innebär att den tidigare nedsättningen av sociala avgifter för unga ... Läs mer »

Copyright © 1999-2016 Hogia  


Tipsa en vän