Sidan publicerades senast 2012-11-14
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2012 »   Välj rätt systemstöd för ditt Talent Management »   

Välj rätt systemstöd för ditt Talent Management

Med en genomtänkt talangstrategi – Talent Management – säkrar du att nyckelkompetenserna stannar kvar i företaget. Detta skrev vi om i oktober månads HRinfo. Nu ska vi titta närmare på vilka systemstöd som krävs och hur du vid en upphandling ska veta att det nya systemet uppfyller nödvändiga krav, både de uppenbara – på så kallad sanitetsnivå – och de dolda.

På sanitetsnivå bör du fokusera på fem punkter; att förstå nuläget, att förstå det framtida läget, ha insikt i kompetensen hos medlemmarna i projektet, utvärdera de olika leverantörerna på ett effektivt sätt samt lära av andra. Det är svårt att välja ett framtida, bättre system om man inte känner till hur organisationen fungerar idag. ”Vilka kritiska affärsbehov har vi?”, ”vad kan förbättras?”, ”vilka är våra viktigaste nyckeltal?” osv. Det är viktigt att inte bli fast i detaljer, det handlar helt enkelt om utvärdering och dokumentering av de befintliga processerna. Därefter är det dags att titta framåt; hur vill vi att processerna ska fungera i framtiden, vilka mål har vi? Beskriv gärna framtidsscenariot i en så kallad ”user story”. Det gör det lättare att förstå innebörden av ett nytt system. Det underlättar också när medlemmarna i Talent Management-projektet ska utvärdera de olika systemen. Tänk på att involvera hela projektets målgrupp som exempelvis linjechefer, processägare och IT-avdelningen. Det är också viktigt att det finns ”ambassadörer” på chefsnivå när det är det dags att implementera det nya systemet. Det är här du säkerställer dessa. Vid utvärderingen av de olika systemen ska det alltid finnas ett körschema och mall så att alla system demonstreras på samma vis. Detta är ett krav du ska ställa på leverantören. Får du en standarddemonstration är det svårt att avgöra om systemet verkligen svarar upp till ställda krav och det blir i princip omöjligt att jämföra och göra en effektiv utvärdering. Ett tips är också att kontakta företag som redan använder sig av de system ni tittar på. Hur fungerar det hos dem? Hur är det med underhåll och support?

Vid utvärdering av ett nytt system finns också ett antal inte helt uppenbara krav som man bör ta hänsyn till. Dessa kallar vi för ”de dolda kraven”. Exempelvis hur både ditt eget företags och den potentielle systemleverantörens utvecklingshastighet ser ut. Hur jobbar vi med ny teknik? Hur snabbt släpper leverantören nya funktionaliteter i nya tekniker och miljöer? Kan jag lita på leverantören under lång tid framöver?

Se upp med att bli för detaljerad i beskrivningen av vilka processer ni vill att ett nytt system ska stödja. Inget system kan stödja alla processer. Låt processerna istället vara flexibla inom givna ramar och var öppen för de möjligheter och funktioner som ett nytt system erbjuder. Titta även på hur det nya systemet kan hantera den information som företaget redan byggt upp. Går det att föra över informationen ”rakt av” och blir den isåfall tillgänglig i alla moduler där den behövs?

Ska det nya systemet stödja flera språk? Det kan vara mer komplicerat än det verkar, inte minst ur underhållssynpunkt. Vilka resurser krävs för detta?  Den egna bemanningen inom Talent Management-projektet är av stor betydelse för om implementeringen ska lyckas eller ej. Det är lätt att lägga mycket fokus på förarbetet och att underskatta hur mycket tid som krävs när systemet ska rullas ut och är igång. Låt gärna leverantören göra en grov projektplan där det tydligt framgår hur mycket tid som kommer att krävas.

Mer om Talent Management i nästa nummer av HRinfo.

 


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
  Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän