Sidan publicerades senast 2018-02-21
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   BELOPP & PROCENT »   Traktamente inrikes & utrikes »   

Traktamente inrikes & utrikes

Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.
 

Maximala traktamentsbelopp inom Sverige

Endast vid tjänsteresor med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten:
Dagtraktamente (hel dag i maximalt 3 mån.)     230 kr
Nattraktamente och halvt dagtraktamente     115 kr 

De skattefria beloppen ska minskas om arbetsgivaren hållit med frukost, lunch eller middag.
 
Traktamente   2018 2017
Hel dag   230 kr 220 kr 
Halv dag   115 kr 110 kr
Efter 3 månader, 70% av normalbeloppet per hel dag   161 kr 154 kr
Nattschablon   115 kr 110 kr 
Om den anställde får fria måltider under resan ska det skattefria traktamentet reduceras och den anställde beskattas för kostförmån. Reducering ska dock inte göras för måltider som obligatoriskt ingår i färdbiljettpriset (i praktiken enbart aktuellt vid flygresor). Dessa måltider tas inte heller upp som kostförmån.

Lägre traktamente om arbetsgivaren betalar måltiderna

Om arbetsgivaren betalar för måltiderna under tjänsteresan får den anställde lägre traktamente. Läs mer om det i broschyren Traktamente och andra kostnadsersättningar (SKV 354), på sidan 3 om inrikes resor och på sidan 4 om utrikes resor.

Traktamente är en ersättning som man som anställd kan få av sin arbetsgivare när man reser i tjänsten.

Traktamentet ska täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, dvs. utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Ett traktamente som inte är högre än vissa avdragsgilla schablonbelopp brukar kallas "skattefritt traktamente". Den anställde måste alltid övernatta minst en natt för att arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också att den anställde reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden.

Arbetsgivaren ska markera det skattefria traktamentet med ett kryss på kontrolluppgiften. Den anställde behöver inte deklarera det skattefria traktamentet och får inte heller göra något avdrag.

 
Schablonbelopp
vid tjänsteresa i Svergie inkomståret 2017
Hel dag   220 kr Ett helt normalbelopp
Halv dag   110 kr  Ett halvt normalbelopp
Efter tre månader   154 kr per hel dag  70% av normalbeloppet per hel dag
Nattschablon   110 kr Ett halvt normalbelopp
 

Traktamente utom landet

Vid tjänsteresa utomlands gäller samma regler för inrikes resor. Skatteverket fastställer årligen normalbelopp för högsta skattefria traktamente.


Reduceringsbelopp utrikes tjänsteresa

Minskning av normalbeloppet med      
Måltid     Procent
Helt fri kost     85%
Lunch och middag     70%
Lunch eller middag     35%
Frukost     15%

Källa: Skatteverket

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Arbetsgivaravgifter  
Pris- & Inkomstbasbelopp  
Statslåneräntan  
Moms  
  Traktamente inrikes & utrikes  
Utlandstraktamenten för 2018  
Kostförmån och Kostavdrag  
Representation  
Körjournal  
Parkering eller garageplats  
Personalvårdsförmån  
Motion och friskvård  
Gåvor  
Tävlingsvinster  
Husarbete  
Löneväxling  
Förmånliga lån  
Fri bostad  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän