Sidan publicerades senast 2016-12-16
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2016 »   Starkare skydd för visselblåsare mot repressalier »   

Starkare skydd för visselblåsare mot repressalier

Den 1 januari 2017 träder en ny lag i kraft som syftar till att ge arbetstagare som rapporterat om allvarliga missförhållanden hos arbetsgivaren, så kallade visselblåsare, särskilt skydd mot repressalier.

Med repressalier menas någon form av hämndaktion eller bestraffning, såsom exempelvis utfrysning på arbetsplatsen, trakasserier, fråntagande av arbetsuppgifter, omplacering eller uppsägning.

Visselblåsare skyddas till viss del redan av yttrandefriheten, som är en del av Sveriges grundlagsstiftning, och Europakonventionen. Det som tillkommer med den nya lagen är att visselblåsare får rätt till skadestånd om de utsätts för repressalier av arbetsgivaren. Den nya lagen reglerar alltså inte arbetstagarens rätt att slå larm i sig.   

För att kunna åberopa den nya lagen krävs att det finns en tydlig koppling mellan repressalien från arbetsgivarens sida och att arbetstagaren rapporterat om oegentligheter i verksamheten. När en sådan koppling anses finnas blir det upp till arbetsgivaren att bevisa att det inte handlar om några repressalier enligt lagen.

För mer info se arbetsgivarverket.se » 


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
  Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän