Sidan publicerades senast 2014-11-14
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2014 »   Seminarium Leda för ändring »   

Seminarium Leda för ändring

Gunilla Thor, legitimerad psykolog och HR-konsult, höll tidigare under hösten ett seminarium kring ämnet ”Leda för ändring” som vi deltog i. Gunilla är bra, hon är kunnig och praktisk och fick oss att känna hur självklart det hon sa är – varför skulle vi inte applicera det värdebaserade ledarskapet där ledarna främjar relationen till sina medarbetare och strävar efter en ömsesidig förståelse, i verkligheten?

Seminariet ”Leda för ändring – det nya normala”  fokuserar på hur en organisation på bästa sätt ska öka sin förändringsförmåga. Man behöver inse att förändring inte alltid sker i en kaskadmodell uppifrån och ner och att förändring tar tid och handlar ofta om medarbetarnas arbete i vardagen.

Kultur, ledarskap och det som Gunilla Thor kallar med-ledarskap är avgörande faktorer som man behöver lägga fokus på. Gunillas tips för att lyckas med detta är att göra en analys och ställa sig frågor utifrån den så kallade kompassen:


Målet med detta synsätt är att kunna göra en matchning mellan sina egna, andras och organisationens behov. Ett agilt ledarskap är viktigt att ha som grund; flexibilitet med en tydlig avsikt och att kunna förutse och ta tillvara på tillfällen samt omsätta detta till handling. Med hjälp av detta tankesätt lyser man upp de fyra väderstrecken i kompassen och kan skapa en beredskap att hantera nya förutsättningar.

Ett företag behöver också en strukturell förmåga för att stå stabilt även i tider av turbulens och för att få tid och möjlighet att utvecklas. En organisation behöver också en robusthet.

Genom att förena agilitet och robusthet kan man leda förändring och öka sin förändringsberedskap.

Målet är också att generera det som kallas medledarskap där medarbetarna är klara över sitt uppdrag, sin roll och det sammanhang dom befinner sig i. Ledarna behöver då skapa goda relationer och det är viktigt att vara individorienterad i denna process.  Genom att ha rätt tempo och involvera medarbetarna, det vill säga göra medarbetarna delaktiga i förändringen, ökar intresset och förståelsen.

En inte ny men dock så viktig slutsats av detta är att förändring handlar om människor, och man måste som ledare lära sig följa och styra processen och aktivera medarbetarna mot mål. Detta görs med hjälp av relationer, interagerande och arbete mot mål. Personalavdelningen kan stödja cheferna i detta förhållningssätt. Gunilla illustrerar det med nedan figur:


Här är det avgörande att man lyckas skapa delaktighet och förståelse för förändringen och varför den sker just nu samt generera övertygelse och tilltro. Man måste kommunicera medarbetarnas nytta av förändringen samt vad som skiljer denna förändring mot tidigare. Många medarbetare har varit med om åtskilliga reformer innan och behöver därför förstå bakgrunden till ytterligare en och hur denna nyttjar dem, vilket kan sammanfattas i Vad och Varför, frågor som måste besvaras för att få en lyckad förändringsprocess. En förutsättning för det är att ledaren lyssnar, inte tar eventuellt motstånd personligt samt bygger arenor där kommunikation kan ske öppet och återkoppling om framåtskridande ges. Gunillas avslutar seminariet med sina tips för hur få in mer god energi i kulturen:

  • Skapa och ta tillvara intresse  - leder till handling och lärande.
  • Ta vara på glädje – ger välbefinnande, trygghet och är relationsskapande.
  • Generera gränsöverskridande stolthet med hjälp av att berätta goda historier från egen erfarenhet – kunskap sprids och kunskap förmeras.
  • Ge varandra stöd och support samt se till att behålla den goda energi som har skapats, vilket motsvarar den sista av de tre punkter Gunilla tog upp inledningsvis; hållbarhet.

Källa: Gunilla Thor, legitimerad psykolog och seniorkonsult, Institutet för personal- och företagsutveckling

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
  Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän