Sidan publicerades senast 2014-12-09
Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan    ARTIKLAR    ARTIKLAR    Artiklar 2014    Scrum och agila processer    

Scrum och agila processer

Vi har i höstens tidigare nummer av HRinfo givit en övergripande introduktion till det som kallas agil HR. Här följer en beskrivning av ett av många agila arbetssätt i praktiken och hur er organisation kan ha nytta av det. Scrum är en agil metod som används mycket hos oss på Hogia och som har visat sig vara både effektiv och lättapplicerad.

Vardagen som beställare av t ex IT-system består ofta av att förklara för utvecklare hur man tänkt sig att systemet eller funktionen man vill ha ska fungera. Tyvärr blir det trots det ofta inte riktigt som man tänkt sig. Ett vanligt scenario är att krav som skrevs i början av projektet inte längre är aktuella. Misstolkningar av information och udda användarupplevelser är heller inget ovanligt i utvecklingsprojekt. Om du i beställarrollen upplever problem med något av detta bör du fundera på att införa en agil utvecklingsprocess för att underlätta och snabba upp er produktutvecklingsprocess. En av de vanligaste agila metoderna heter Scrum och är numera relativt vanlig i mjukvarubranchen.

Det finns ett antal bärande principer ur vilka Scrum vuxit fram. Flera av dessa principer kan först låta underliga om man är van vid en mer traditionell projektmodell, men Scrum är ett beprövat ramverk. Resultaten faller ofta väl ut, förutsatt att hela organisationen förstår och anpassar sin beställnings- och utvecklingsprocess efter denna modernare modell, som framförallt gynnar projekttyper med korta cykler och tydliga leveranser (t ex mjukvara).

Några av de bärande principerna i Scrum är:
  • ”Timeboxning” – Ett utvecklingsteam skall alltid leverera något i slutet av varje utvecklingscykel och varje utvecklingscykel har alltid en förutbestämd längd (vanligen 2-4 veckor). Inom Scrum kallas dessa utvecklingscykler för Sprintar.
  • ”Bestäm så sent som möjligt” – Vi lever i en föränderlig värld med korta produktcykler. Att förutsäga framtiden sex månader i förväg är näst intill omöjligt och det gäller även när man kravställer nya funktioner i ett system. Därför vill vi specificera krav så nära utvecklingstillfället som möjligt.
  • ”Tillför endast värde” – I moderna programvaror används sällan all funktionalitet och utmaningen handlar ofta om att hitta de funktioner som faktiskt skapar nytta/värde för kunden. Därför arbetar man aktivt med att prioritera olika ärenden så att man alltid utvecklar det som just nu tillför mest värde till produkten. Denna prioritering kan förändras mycket under utvecklingen av en produkt.
  • ”Lita på utvecklingsteamet” – En lite mjukare princip som innebär att genom att visa att man litar på utvecklingsteamet tar teamet också ansvar för produkterna man utvecklar. Som ett resultat kan utvecklingsteamet komma med förbättringsförslag som ofta sparar mångdubbelt med tid jämfört med införandet när det väl är realiserat.
Sammanfattningsvis säger man därför att Scrum är ett enkelt ramverk som bygger på kontinuerlig förbättring för att utveckla komplexa system.

Med hjälp av bland andra principerna ovan (det finns många fler) har man byggt ett ramverk för att utveckla komplexa produkter i en föränderlig värld med rörliga krav och intressenter med utmanande leveranskrav – allt detta för att göra vardagen för våra kunder enklare.

Jonas Gaestadius
Scrum-master, Kvalitet & Projektstyrning
Hogia Business Products AB

F ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
  Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright 1999-2019 Hogia


Tipsa en vn