Sidan publicerades senast 2015-10-08
Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan    ARTIKLAR    ARTIKLAR    Artiklar 2015    S medlar du vid en arbetsplatskonflikt    

S medlar du vid en arbetsplatskonflikt

Syftet med medling på arbetsplatsen är att hantera en motsättning på ett konstruktivt sätt så att parterna kan fortsätta samarbeta. Detta är inte bara stärkande för individer, utan kan även spara stora resurser för organisationen, då omplaceringar och utköp är kostsamma åtgärder för situationer som hade kunnat lösas med ett par möten.

Medling kan användas vid de flesta typer av konflikter, missnöje och i vissa fall av kränkande särbehandling. Medling är inte lämplig om en av parterna inte tar något ansvar alls i konflikten, till exempel genom att förneka händelsen.

Medlingsprocessen

Vid en arbetsplatskonflikt är det HR-avdelningens första uppgift att inhämta information. Nöj dig aldrig med endast ena partens berättelse, vid konflikt tenderar parter att inte se, eller minska sitt eget ansvar. Syndabockar är också vanligt.

Förmötet
Det individuella, förberedande mötet med vardera part syftar till att:
1) Informera dig om situationen.
2) Låta parten berätta sin historia och bli aktivt lyssnad på. Detta har ofta en lugnande effekt på parten och ger ett mer lösningsorienterat förhållningssätt.
3) Informera om och motivera till medling. Medling är frivilligt och förutsätter att båda parter tackar ja till medling vid förmötet.

På Medlingscentrum rekommenderar vi starkt att du använder en strukturerad frågeguide både vid förmöte och medlingsmöte, för att ge dig trygghet och garantera ditt opartiska förhållningssätt samt likabehandling av parterna.

Medlingsmötet
Vid själva medlingsmötet får parterna berätta sin upplevelse av situationen och lyssna på den andre. Det skapar empati och reder ut missförstånd och felaktiga tolkningar av den andres beteende. När bådas upplevelse finns på bordet är det dags att gå in i lösningsfasen av samtalet, där parterna får uttrycka vilka behov de har i samarbetet med den andre. Hjälp parterna att bli konkreta och fokusera på hur de ska kommunicera för att undvika ytterligare missförstånd och potentiella kränkningar.

Välj ett neutralt rum med trevlig möblering där du kan sätta parterna mitt emot varandra. Din opartiskhet är garantin för ett lyckat möte. Håll inte med parterna i sak. Försök att flytta fokus från vem som har rätt och fel till hur parterna har upplevt situationen, det vill säga vad de känner, i syfte att skapa empati. Exempelvis: "Hur kände du när du fick ett sådant mail från henne?" Ge parterna likvärdig taltid och fokusera på att reda ut missförstånd. Låt parterna se situationen från den andres synvinkel.

Även om parterna inte kommer fram till en lösning vid samtalet är ofta medlingen en viktig faktor i den fortsatta hanteringen av situationen eftersom den ger större klarhet i vilka möjligheter som finns.

Uppföljningen
Efter medlingen behövs uppföljande möten med parterna. Efterarbetet innefattar även förändring av potentiella strukturella problem som har framkommit under medlingen. Det kan bland annat handla om otydliga rollbeskrivningar, överdriven arbetsbörda eller ett svagt ledarskap.

Kom ihåg: din medling kan göra stor skillnad för någon. En arbetsplatskonflikt är något av det mest smärtsamma man kan gå igenom i sitt yrkesliv och felaktigt hanterad sätter den ofta spår för livet.

Oskar Palmenfelt
Medlare och konflikthanteringsexpert
Medlingscentrum
    

F ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
  Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright 1999-2019 Hogia


Tipsa en vn