Sidan publicerades senast 2018-04-13
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2018 »   Så förbereder du dig för arbetsgivardeklaration på individnivå »   

Så förbereder du dig för arbetsgivardeklaration på individnivå

Den omfattande förändringen att skicka individuella uppgifter för arbetsgivardeklaration månadsvis, istället för årlig kontrolluppgift, införs stegvis under 2018 och fullt ut från januari 2019. Blir lagregleringen till det bättre eller blir det ännu mer administration?

Alla företag och organisationer berörs av Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) som innebär att de ska rapportera arbetsgivardeklaration med uppgifter om skatt, lön och förmåner på individnivå varje månad till Skatteverket. Från och med juli i år börjar lagen gälla företag med fler än 15 anställda och som ingår i branscher med krav på personalliggare, och i januari 2019 gäller reglerna för samtliga arbetsgivare.

Hogias HR-expert Erik Douglasson har koll på AGI och berättar hur införandet kommer att fungera i praktiken när den delvis ersätter årlig kontrolluppgift.

- Det är en stor förändring för alla arbetsgivare men min uppfattning är att regleringen kommer att leda till en mer effektiv löneadministration. Till skillnad från årlig kontrolluppgift följer rapporteringen av AGI löneprocessen helt naturligt, och det ger arbetsgivare en jämnare arbetsbelastning över året istället för resurskrävande arbetstoppar vid årsskiftet, konstaterar Erik.

- Eftersom hela 92 procent av alla arbetsgivare redan nu rapporterar årlig kontrolluppgift elektroniskt innebär steget till månadsvis rapportering inte något merarbete. Tvärtom så kommer en del arbetsmoment på löneavdelningarna att försvinna i och med införandet av AGI.

Vilka arbetsuppgifter kommer att försvinna, menar du?

- Eftersom vissa myndigheter får direktåtkomst till anställdas uppgifter via Skatteverkets portal, exempelvis Försäkringskassan, Kronofogden och Arbetsförmedlingen. Även den anställde kan hämta intyg för exempelvis lånelöfte för bolån direkt via Skatteverkets Mina Sidor, istället för att vända sig till sin kontaktperson på löneavdelningen.

Bättre koll på uppgifterna i lönespecifikationen när den ersätter årlig kontrolluppgift

I och med AGI kommer lönespecifikationerna att innehålla fler uppgifter eftersom arbetsgivaren redovisar vad som är inrapporterat till Skatteverket. Det ger anställda bättre koll på vad arbetsgivaren rapporterar in. Det är alltid den anställdes ansvar att kontrollera och fler kommer nog att läsa sina lönespecifikationer mer noga framöver. Någon separat årlig kontrolluppgift kommer de inte få, utan lönespecifikationen får motsvarande funktion som kontrolluppgiften haft idag.

Behovet av en lagreglering kommer av att vi har en allt mer rörlig arbetsmarknad med olika anställningsformer. Regleringen ska ge både arbetsgivare och arbetstagare bättre koll på att redovisad lön och skatteavdrag blir korrekt. Genom att använda digitaliseringens möjligheter på rätt sätt kan vi förenkla och kvalitetssäkra organisationers och myndigheters arbetsprocesser, vilket i sin tur leder till högre kvalitet för den enskilde.

Säkra upp din löneprocess nu!

Innan förändringen med AGI är genomförd bör alla se över sin löneprocess inom organisationen, och säkra upp så att rapporteringen blir korrekt från början. Fel går naturligtvis att korrigera, men det blir tydligare att det nu är månadsvis rapportering som gäller istället för en årsrapportering. När Skatteverket får uppgifterna varje månad försvinner arbetsgivares möjligheter att göra justeringar på anställdas skatter mellan månaderna, utan det är avdraget som skett varje månad som ska redovisas. Därför blir det än viktigare att få in uppgifter i tid om anställdas avvikelser samt vilka personer som slutat och börjat. Avdragen skatt som redovisats för en anställd och betalats in till Skatteverket kan nämligen inte återbetalas, utan regleras först vid nästa års deklaration.

Att ha direktåtkomst från lönesystemet till Skatteverket underlättar naturligtvis också. Det går att lösa med en så kallad API-koppling* till Skatteverkets system som ska ha en sådan möjlighet på plats hos sig från och med 1 januari 2019. Innan dess är det rapportering via fil eller manuellt på blankett som gäller.

*) Application Programming Interface, gränssnitt för datakommunikation


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
  Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän