Sidan publicerades senast 2016-10-04
« Tillbaka
 
Hogias HR-expert Erik Douglasson har många års erfarenhet av konsultation och utbildning inom lön och HR och är en mycket uppskattad föreläsare på användarträffar och seminarier. Här ger han aktuella tips till dig som jobbar med lön/HR. 
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2016 »   Regeringen drar tillbaka sjuklöneförslag »   

Regeringen drar tillbaka sjuklöneförslag

Som en konsekvens av att sjuktalen i Sverige har ökat med 78 procent sedan år 2010 lanserade regeringen i våras ett förslag som de kallade för hälsoväxling. Förslaget syftade till att minska de kraftigt ökade långtidssjukskrivningarna. Innebörden i förslaget var att arbetsgivare skulle få ta ett större ansvar för sina medarbetare som är långtidssjukskrivna. Efter att en medarbetare varit sjukskriven i 90 dagar skulle arbetsgivaren betala 25 procent av sjukpenningkostnaderna. Tanken var att förslaget skulle göras kostnadsneutralt för arbetsgivarkollektivet, då man samtidigt ämnade sänka arbetsgivaravgiften.

När förslaget presenterades öppnade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) för en möjlighet att arbetsgivarna skulle slippa det ökade sjuklöneansvaret, såvida arbetsmarknadens parter kunde komma överens om lösningar som i motsvarande grad skulle leda till sänkta sjuktal.

Lagförslaget om hälsoväxlingen fick svidande kritik från en rad tunga remissinstanser. Merparten av kritiken handlade om att det fanns en stor risk att människor med en redan svag ställning på arbetsmarknaden eller en tidigare sjukdomshistorik skulle få det än mer besvärligt. Kritik lyftes även fram mot att det fanns en risk för fler otrygga anställningar och utköp av sjukskrivna medarbetare. Flera arbetsgivare, med Sveriges kommuner och landsting i spetsen, såg också en klar risk i att det skulle bli väldigt dyrt.

I slutet av augusti kom så beskedet från Annika Strandhäll att regeringen valt att dra tillbaka förslaget. Motivet för tillbakadragandet är att parterna har kommit med förslag som enligt Annika Strandhäll är "genomarbetade avsiktsförklaringar med tydliga åtgärder för friskare arbetsplatser". Strandhäll är dock noga med att poängtera att regeringen kommer att följa utvecklingen noga samt ha kontakt med parterna för att säkerställa att de angivna avsiktsförklaringarna verkställs. Regeringen kommer även sätta mål för att följa hur sjuktalen minskar. Målsättningen är att sjukfrånvaron ska pressas ned till den nivå som rådde 2013 senast vid utgången av 2020. Vidare säger hon att förslaget med hälsoväxlingen inte kommer att återkomma i ett senare skede.

Beskedet om det tillbakadragna förslaget har mötts av positiva reaktioner från flera håll. Såväl Sveriges kommuner och landsting, Svenskt Näringsliv, Almega och ett flertal fackförbund menar att det är bra att förslaget nu är skrotat. De anser att det hade varit fel väg att gå och att det är bättre att finna lösningar på arbetsplatserna, där möjligheten att påverka sjukfrånvaron finns. Det hade inte lett till några minskade sjuktal utan till andra oönskade effekter så som utslagning av utsatta, menar man.

Även oppositionen välkomnar beskedet att förslaget är tillbakadraget. Moderaternas talesperson i socialförsäkringsfrågor, Johan Forsell, tror dock inte att parternas förslag för att få ned sjuktalen räcker, utan vill skärpa Försäkringskassans kontroller samt återinföra den av nuvarande regering borttagna bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
  Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän