Sidan publicerades senast 2018-02-21
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   BELOPP & PROCENT »   Pris- & Inkomstbasbelopp »   

Pris- & Inkomstbasbelopp

Prisbasbeloppet används vid olika beräkningar och visar prisutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet har bland annat betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet.
Prisbasbelopp

2018

2017

Prisbasbeloppet fastställs varje år av
regeringen och påverkar bl.a.
 45 500 kr  44 800kr
  • Värdet av bilförmån
  • Maximalt skattefritt traktamente
  • Deklarationspliktgränsen
  • Grundavdraget för löntagare
  • Skattefri tävlingsvinst i idrottstävling
  • Jobbskatteavdraget 
Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringar i det allmänna prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110). Beräkningarna görs med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. Mellan 1960 och 1981 fastställdes basbeloppet för en månad i sänder på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget två månader tidigare. Prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor.
 
Inkomstbasbelopp  

2018

2017

Inkomstbasbeloppet har bland annat betydelse för pensionsrätten i det nya pensionssystemet.   62 500 kr 61 500 kr
Inkomstbasbeloppet har beräknats till 62 500 kronor. Det är en höjning med 1 000 kronor. Inkomstbasbeloppet används bland annat för att beräkna gränsen för hur höga inkomster som ligger till grund för allmän pension. Det används också inom den kollektivavtalade pensionen för att fastställa gränser för premienivåerna.

Källor:  Statistiska centralbyrån (SCB) , Skatteverket


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Arbetsgivaravgifter  
  Pris- & Inkomstbasbelopp  
Statslåneräntan  
Moms  
Traktamente inrikes & utrikes  
Utlandstraktamenten för 2018  
Kostförmån och Kostavdrag  
Representation  
Körjournal  
Parkering eller garageplats  
Personalvårdsförmån  
Motion och friskvård  
Gåvor  
Tävlingsvinster  
Husarbete  
Löneväxling  
Förmånliga lån  
Fri bostad  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän