Sidan publicerades senast 2013-12-12
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2013 »   Personalliggare även för tvätterier »   

Personalliggare även för tvätterier

Personalliggare har sedan tidigare varit krav i restaurang- och frisörbranschen. I våras utvidgades kravet till att även omfatta tvätteribranschen.

Sedan den 1 april omfattas även tvätterier av lagkravet på personalliggare. Med tvätteriverksamhet avses rengöring av textilier eller jämförbara material samt uthyrning, färgning, lagning eller ändring av textilier i samband med sådan verksamhet.

Att föra personalliggare innebär att du som ägare till verksamheten löpande, det vill säga varje dag, måste anteckna vilka som är verksamma i din lokal och under vilka tidpunkter. För också in personal som är oavlönad, som exempelvis praktikanter eller hjälpsamma släktingar. Även inhyrd personal från bemanningsföretag ska noteras. Däremot ska du inte anteckna om du har andra företagare i lokalen som tillfälligt utför ett arbete hos dig, till exempel en servicetekniker eller hantverkare av något slag.

I personalliggaren ska namn och personnummer anges för var och en som finns i lokalen den aktuella dagen. Klockslag för när varje persons arbetspass börjar och slutar ska också noteras. Du kan låta någon annan föra personalliggaren i ditt ställe, men det är alltid du som har ansvaret för att det görs och på rätt sätt. Anteckningarna ska göras med en penna som är ”beständig”, exempelvis en kulspetspenna. Använder du en elektronisk personalliggare måste den vara av samma sort som exempelvis ett bokföringsprogram och det ska klart framgå när och av vem en ändring är gjord. Det går inte att skapa en egen personalliggare i till exempel Excel.

Kostsamt att göra fel

Personalliggaren ska sparas i verksamhetens lokal i två år och finnas tillgänglig när Skatteverket kommer på kontrollbesök. Skatteverket får ta ut en kontrollavgift om du inte fört personalliggare, om den inte är förd på rätt sätt eller inte finns tillgänglig vid besöket. Kontrollavgiften är 10 000 kronor plus 2 000 kronor för varje person som inte är upptagen i liggaren.

En ”manuell” personalliggare ska vara bunden – dvs inga lösbladssystem eller spiralblock – och sidorna ska vara förnumrerade. Gör anteckningarna med beständig skrift, till exempel en kulspetspenna. Du kan beställa en ”manuell” skatteliggare (SKV 605) via Skatteverket. Du kan också föra personalliggaren i datorn så länge datorprogrammet för den elektroniska personalliggaren uppfyller vissa krav. Det går inte att göra en egen liggare i Excel eller något liknande program. Se www.skatteverket.se för mer information.

Personalliggaren ska sparas i två år efter utgången av beskattningsåret. Om du har brutet eller förlängt räkenskapsår kan det innebära att du måste spara liggaren längre än tre år.

Undantag

Under vissa förutsättningar finns det undantag från regeln att föra personalliggare. Det handlar bland annat om när bara vissa personer är verksamma, om du har blandad verksamhet eller om du hyr ut stolar i en frisersalong.  Läs mer om undantagen på www.skatteverket.se

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
  Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän