Sidan publicerades senast 2018-11-20
« Tillbaka


Jenny Cedervall och Kristin Bojahnder arbetar med HR på Hogia.
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2018 »   Onboarding - Så ger du nyanställda en bra start »   

Onboarding - Så ger du nyanställda en bra start

Om den nyanställde inte blir väl mottagen under sin första tid kan en rekrytering vara förgäves. Risken finns att medarbetaren då bestämmer sig för att söka sig någon annanstans. Men hur lyckas man med onboarding? Hur gör man för att nya medarbetare ska känna sig som en del av företaget så snabbt som möjligt?

Det gäller att skapa en medvetenhet hos cheferna om hur viktigt det är med en god introduktionstid och ge dem de verktyg som behövs, menar Jenny Cedervall och Kristin Bojahnder, som båda arbetar med HR på Hogia.

Jenny, kan du berätta om hur ni arbetar med onboarding?

Eftersom vi är ett expansivt företag som kontinuerligt växer har vi god erfarenhet av att rekrytera och introducera nya medarbetare. Vi har aktivt arbetat med de här frågorna i många år, vilket har gett resultat. Vi har en tydlig och dokumenterad process på plats som fungerar som en vägledning för den ansvariga chefen och som säkerställer att alla nödvändiga moment i introduktionen finns med. På så sätt ger vi både chefer och medarbetare förutsättningarna för att ge sina nya kollegor en bra start på Hogia. Eftersom vi har arbetat så länge med de här frågorna har det blivit en del av vår företagskultur, att värna om våra nyanställda. Dessutom lägger vi stor vikt vid utveckling. Vi följer upp alla introduktioner kontinuerligt och ändrar i processen om det behövs. I dag kan vi se att vi tidigt får duktiga och engagerade kollegor på grund av en strukturerad och genomtänkt onboarding. Ibland stöter jag på medarbetare som fortfarande pratar om introduktionen på Hogia som den bästa de någonsin har fått i sitt yrkesliv. Det är ett kvitto på att vi har tänkt rätt och att deras första tid hos oss är väl värd att minnas.

Varför är det så viktigt att just den första tiden blir lyckad?

Under rekryteringsprocessen arbetar vi med att skapa en positiv bild av Hogia. Medarbetaren är ofta förväntansfull inför sin första dag på det nya jobbet. Det är viktigt att förväntningarna infrias när han eller hon väl är på plats, eller ännu hellre att vi överträffar förväntningarna under de första veckorna. Forskning visar att en nyanställd redan inom tio dagar har bildat sig en uppfattning om den nya arbetsplatsen, om det är värt att stanna kvar. Därför kan det första intrycket vara avgörande för det fortsatta arbetet och relationen till kollegor. En god introduktion skapar trivsel och en känsla av tillhörighet, vilket bygger trygghet och lojalitet.

Kristin, hur går det till när en medarbetare börjar på Hogia?

Den person som är chef till den nyanställde har ansvaret för introduktionstiden. Som stöd finns checklistor på alla de moment som en introduktion ska innehålla. Förutom att beställa dator och mobil i god tid, ska den ansvariga chefen skriva ett introduktionsschema för de första två veckorna. Som nyanställd på Hogia är dina första två veckor avsatta till att lära dig dina arbetsuppgifter, att få veta mer om företaget och dess kultur och inte minst att lära känna dina nya kollegor. Du förväntas inte prestera något. Vi hör ofta från medarbetarna att de tycker det är skönt att man tillåts vara ny. Varje introduktionsschema utformas efter den specifika rollen. Det varierar också beroende på vilka förkunskaper som den nyanställde har. Olika moment ingår beroende på befattning och vi har olika checklistor utifrån om den nyanställde har en chefsroll eller är en medarbetare sedan tidigare. Det är lätt att vid en internrekrytering tänka att medarbetaren redan kan allt. Men det är inte alls säkert att personen känner sig trygg i sin nya miljö, med sin nya chef eller de nya arbetsuppgifterna. Det är lika viktigt att den internrekryterade medarbetaren kommer in på ett bra sätt på sin nya tjänst.

Finns det utbildningsinsatser som görs för nyanställda?

Vi har tagit fram internutbildningar som är skräddarsydda för vissa befattningar som vi frekvent rekryterar till. På så sätt får våra medarbetare de allra bästa förutsättningarna för att snabbt komma in i sina nya roller. Bland annat har vi Kundserviceskolan där du som nyanställd supportmedarbetare får en bred introduktionsplan med bland annat de produktkunskaper som du behöver. Hogia Star-skolan är till för våra systemutvecklare som under sex veckor får lära sig Hogias utvecklingsprocess med allt vad det innebär i form av teknik och ramverk. Alla nyanställda får dessutom en två timmars introduktion med HR där vi bland annat informerar om arbetsmiljö, säkerhet, anställningsvillkor enligt lag och kollektivavtal, viktiga rutiner och policyer samt om företagets historia och värderingar.  

När följer ni upp introduktionen?

Under den första tiden görs uppföljningar löpande av den ansvariga chefen. HR gör den första uppföljningen efter två månader. Vi frågar om förväntningarna har infriats samt hur de upplevde rekryterings- och introduktionsprocessen. Det är också viktigt att fånga upp förbättringsförslag. Oftast får vi mycket positiv feedback. Många nämner det positiva bemötandet, till exempel att kollegorna i receptionen visste om att de skulle komma första dagen. Får vi konstruktiv feedback ser vi över processen och justerar i checklistorna direkt. Jag tror faktiskt att vi ändrar lite varje månad. Vi gör ytterligare en uppföljning efter sex månader.

Till sist, vad tycker ni är det viktigaste att tänka på för att lyckas med introduktionen?

Egentligen är det enkelt, det är bara att tänka på hur man själv skulle vilja bli introducerad. Vi tror att det är viktigt att skapa en medvetenhet hos cheferna kring vikten av en god introduktion. Det kan vara de små detaljerna som gör skillnad. En välkomstblomma på skrivbordet, fika- och lunchsällskap samt att introduktionsprogrammet är väl genomtänkt. Det gör mycket för första intrycket och hur välkommen man känner sig. Det viktigaste rådet vi vill ge är dock att vara på plats och vara tillgänglig för den nya medarbetaren under de första veckorna. Här är några fler tips:

  • Ta tillvara på preboarding-tiden, det vill säga tiden från påskrift av anställningsavtal till första anställningsdag. Då har personen börjat släppa sitt gamla jobb och är nyfiken på sin nya arbetsgivare och sina nya kollegor. Bjud in till after work, fredagsfika och skicka förberedande material.
  • Förbered arbetsplatsen i god tid, med skrivbord, dator och telefon.
  • Skapa ett introduktionsschema med inbokade möten och uppföljningar. Följ upp att det genomförs.
  • Utse gärna en fadder. Faddern ska vara ett stöd för att komma in i kulturen och kunna besvara praktiska frågor, till exempel var skrivaren finns eller se till att så att det alltid finns lunchsällskap.
  • Var tydlig med mål och förväntningar på den nyanställde för att på så sätt undvika otrygghet.
  • Skapa en balans mellan eget arbete och information.

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
  Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän