Sidan publicerades senast 2015-10-13
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   NYCKELTAL »   Nyckeltalsarbetet
- en framgångsfaktor »
   

Nyckeltalsarbetet
- en framgångsfaktor

Få bäring i investeringsbesluten genom att arbeta aktivt med nyckeltal! Gör en djupdykning i personalekonomiska områden som personalplanering, internkontroll, jämställdhetsarbete och arbetsmiljö. Med hjälp av rätt personalstrategiska nyckeltal följer du enkelt upp och analyserar verksamheten.

Att samla in, analysera och tolka en verksamhets nyckeltal är en tydlig framgångsfaktor att räkna med. Eftersom nyckeltal bygger på antaganden om att man kan påverka dem blir de extra intressant när man vet att det finns en direkt koppling mellan nyckeltal och företagets resultat. Plötsligt blir siffror som beskriver exempelvis närvaro, frånvaro, personalomsättning och kompetensutveckling viktiga. Genom att använda sig av dessa personalekonomiska nyckeltal kan man sätta kostnader och intäkter i direkt relation till personalen. Nyckeltalen blir då ett bra sätt att lära inför framtiden och få bättre beslutsunderlag för personalåtgärder.

Nyckeltal kan delas upp i två olika typer av mått: resultatmått – exempelvis räntabilitet på eget kapital – och styrmått. Styrmåtten fokuserar främst på hur en organisation har nått sin framgång. Hit räknar vi nyckeltal så som turbulens, det vill säga måttet på antalet personalomsättningar i förhållande till det totala antalet anställda.

Börja så här

Innan ett aktivt personalstrategiskt nyckeltalsarbete inleds måste planerna förankras på både lednings- och avdelningsnivå. Många i företaget kommer att bli involverade och ju fler du har med ”på tåget”, desto bättre. Det gäller att få både ledning och personal att förstå värdet av att arbeta med och mäta personalekonomiska nyckeltal.

Ett väl genomfört nyckeltalsarbete resulterar ofta i konstruktiva handlingsplaner, planer som sedan ska genomföras på en rimlig nivå. Det är således viktigt att inte ha för många nyckeltal att arbeta med. Det måste ju vara möjligt att följa upp dem alla. Börja därför hellre ditt nyckeltalsarbete i mindre skala och gör arbetet ordentligt än att ta ett helhetsgrepp som inte blir bra. Lägg lite extra tid på att se till att de nyckeltal ni ska arbeta med i organisationen är både relevanta och genomtänkta.

Det är också viktigt att besluta om vem som de facto ska göra och ansvara för själva redovisningen. Det betyder inte att det är samma person som gör analysen av resultatet. Ofta är det linjecheferna som har bäst kunskap om personalen och varför det ser ut som det gör. Därför kan det vara en god idé att låta dessa ta hand om analysen. Uppgifterna som ska analyseras kan tas fram på personalavdelningen med hjälp av Hogia Lön Plus och Hogia Personal. Ett tips är att låta flera personer bli involverade i framtagandet av analysunderlaget. Då får man inte bara flera perspektiv utan också förmodligen ett större intresse för själva slutrapporten.

Personalekonomisk redovisning – det vill säga nyckeltalsarbete – är ett arbete som måste få lov att ta tid, åtminstone initialt. För att kunna göra jämförelser mellan olika år är det extremt viktigt att siffrorna tas fram exakt på samma sätt, år efter år. Därför är det viktigt att noga diskutera igenom vilka uppgifter som ska tas med och hur talen ska räknas fram. Det är också viktigt att noga definiera på vilket sätt du har tagit fram dina siffror. Annars kan du inte göra korrekta jämförelser mellan olika organisationer och avdelningar. Utgå ifrån de siffror som du kan få fram i Hogia Lön Plus och Hogia Personal.

De som rapporterar in uppgifter i de olika systemen måste också bli medvetna om det pågående nyckeltalsarbetet. De måste få information om att de parametrar de matar in i exempelvis lönesystemet även ska användas i den personalekonomiska redovisningen och att det därför nu blir extra viktigt att siffrorna hamnar på rätt plats och konto.

Andra saker att ta ställning till är vilken period du vill mäta och när du vill göra en avstämning. Ska det vara en gång om året, till exempel den 31 december; det är bra med samma datum varje år, eller en gång i månaden eller…


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


  Nyckeltalsarbetet
- en framgångsfaktor
 
PERSONALRELATIONER  
KOMPETENSFÖRSÖRJNING  
PERSONALSTRUKTUR  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän