Sidan publicerades senast 2016-05-18
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   NYCKELTAL »   

Arbeta med nyckeltal

Att samla in, analysera och tolka en verksamhets nyckeltal är en tydlig framgångsfaktor att räkna med. Eftersom nyckeltal bygger på antaganden om att man kan påverka dem blir de extra intressant när man vet att det finns en direkt koppling mellan nyckeltal och företagets resultat.

Genom att arbeta med nyckeltal får din organisation konkret kunskap kring arbetsförhållanden och personalekonomi samtidigt som ett tillförlitligt beslutsunderlag växer fram. Med hjälp av kartläggning och analys av resultaten kan ni ta fram förslag på hur er verksamhet kan förbättras och se hur ni står er i konkurrensen – jämför era resultat med andra företag i samma bransch och dra lärdom av skillnaderna.

Jobbar ni redan med nyckeltal? Ja men då så, då är det bara att klicka dig vidare i högermarginalen där du kan läsa mer ingående om de vanligaste nyckeltalen.

För dig som inte arbetar aktivt med nyckeltal idag -  läs mer här om hur du börjar »

Ekonomiska argument

När man ska fatta beslut kring personalinsatser finns det enligt Nyckeltalsinstitutet ett antal frågor som är bra att ställa sig, oavsett typ av insats. De fyra frågorna är följande: (Svaren kan med fördel specificeras i ekonomiska termer.)
  1. Vad krävs för att insatsen ska gå att motivera ekonomiskt?
  Det vill säga, vad är målet och vad behöver insatsen resultera i för att den ska vara värd de satsade resurserna?

  2. Vilka möjligheter/vilken potential finns med insatsen?
  Det vill säga, vad är bästa möjliga utfall av insatsen, realistiskt sett?

  3. Vilka risker måste uppmärksammas?
  Det vill säga, klarar organisationen den potentiella förlusten? Vad är sämsta möjliga utfall?

  4. Vad är din bedömning av de ekonomiska konsekvenserna?
  Väg in alternativkostnaden här - hur kunde resurserna användas på annat sätt?
Övrigt att ta i beaktande:
 • Finns det krav på payoff-tid hos organisationen?
 • När ett företag fattar beslut kring personalinsatser är det ofta flera olika synvinklar som spelar in. Dessa kan till exempel vara ekonomiska, juridiska och humana argument. Även känslor är en viktig faktor. Utöver detta är beslutsfattarens personlighet något att ta med i beräkningen; är denne optimist, pessimist, strikt rationell eller en person som absolut inte vill ångra sig?

 • Källa: Nyckeltalsinstitutet

  FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


  Nyckeltalsarbetet
  - en framgångsfaktor
   
  PERSONALRELATIONER  
  KOMPETENSFÖRSÖRJNING  
  PERSONALSTRUKTUR  
  Copyright © 1999-2019 Hogia  


  Tipsa en vän