Sidan publicerades senast 2015-01-08
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2015 »   Ny mötesplats för Human Resource Management »   

Ny mötesplats för Human Resource Management

För att skapa vad som kallas ”en nationell och på sikt också internationell mötesplats kring Human Resource Management-frågor för akademi, näringsliv och offentlig sektor” har Göteborgs Universitet i samarbete med det svenska näringslivet och offentlig sektor bildat Centrum för global HRM (CGHRM).

Idén föddes med anledning av en av de slutsatser som drogs när Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) drev forskningsprojektet 3F; Framgångsrika, Friska Företag. Kopplingen mellan företag och offentliga organisationers behov av nytänkande och akademins möjligheter till att genomföra relevant forskning behövde stärkas för att möta den globala konkurrensen. Om HR-frågor identifierats som viktiga bör också en satsning på forskning inom HR-området initieras, där t.ex. en satsning på en HRM-professur skulle vara ett steg i rätt riktning. Man bildade då Centrum för global HRM i slutet av 2013 och fick igång ett mer konkret samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och akademin.

Koppling mellan forskare och praktiker

Vi träffade Per Thilander som är en av två föreståndare för det nybildade centrumet, vilket utgörs av Handelshögskolan och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. Per berättade för oss om förhoppningen att centrumet blir en samlingspunkt för HR-forskning, där man kan hjälpa praktiker hitta ingångar till olika forskningsområden och resultat. Man skapar på det sättet en närmare koppling mellan forskarna och de som jobbar med HR i praktiken, där ett av centrumets fundament är att forskningen som bedrivs har en kombination av praktisk relevans och akademisk kvalitet.

Vill bidra till ett hållbart arbetsliv

Syftet med centrumet är främst att initiera nya forskningsprojekt samt skapa mötesplatser, så som hemsidan, seminarier, konferenser och frukostmöten, för människor som arbetar med HR i praktiken, studenter och akademiker. Man vill också bidra till vad som kallas ett hållbart arbetsliv. Det syftar till hur vi i framtiden kan utforma arbetsplatser där medarbetarnas kompetenser tas tillvara ur ett etiskt och mänskligt perspektiv.

Stöd för utveckling av ansökningar

Per förklarade att samarbetet mellan CGHRM, näringsliv och offentlig sektor formaliserats i överenskommelser om finansiering och deltagande i det som kallas Advisory Board. Detta är en grupp bestående av representanter från 12 företag som träffas 4 gånger per år för att ge inspel till centrumets verksamhet men också granska de ansökningar som kommer in gällande framtida forskningsprojekt. I dagsläget ger centrumet så kallade seed money till ett slags hävstångsarbete, där forskarna kan utveckla sina ansökningar under en månads tid, i hopp om att sedan erhålla större finansiering från andra svenska forskningsfinansiärer såsom Forte, Vinnova och EU. Under 2014 har centrumet godkänt fem forskningsansökningar från olika lärosäten i Sverige som det nu kommer arbetas vidare med och som förhoppningsvis kommer ge stor effekt i konkurrens om andra ansökningar för forskningsmedel.

Skapa ett HR-Sverige

Centrumets långsiktiga mål är också att etablera fler internationella samarbeten, men också att utveckla nya former för utbildning inom HRM-ämnet (t ex HRM-doktorander) men också yrkesverksamma inom HR-området (HR-chefsutbildningar etc). De vill även knyta ihop de lärosäten som har HRM-utbildning på masternivå och skapa ett HR-Sverige med tätare samarbeten där kunskap och erfarenheter delas fritt mellan praktiker och forskare.

Såhär säger Niklas Rönn, ansvarig inom styrkeområde HR på Hogia, om sitt deltagande vid Advisory Board:
”Jag tycker att det arbete som utförs vid CGHRM är mycket spännande. Att praktisk relevans kombineras med akademisk kvalitet tror jag kommer att vara en framgångsnyckel. På Hogia har vi under flera årtionden jobbat med att stödja företag i olika HR-processer. Det känns stimulerande att vi kan använda denna erfarenhet till att bidra till det arbete som bedrivs på CGHRM”.


Per Thilander, Universitetslektor
Management & Organisation, Göteborgs Universitet, Handelshögskolan

Per har disputerat själv med en avhandling 2013 om hur man organiserar HR-funktioner inom ramen för förändringskonceptet HR-transformation, där shared service center införs inom HR samt hur man kan använda IT-system för att stötta chefer. Per har tidigare jobbat yrkesverksamt inom både privat och statlig sektor. Per ser sig själv, sina kollegor och centrumet som bryggan mellan de olika världarna; näringslivet, offentlig sektor och akademin.

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
  Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän