Sidan publicerades senast 2018-02-26
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   BELOPP & PROCENT »   Motion och friskvård »   

Motion och friskvård

Arbetsgivaren kan i dag erbjuda sin personal motionsaktiviteter av enklare slag och mindre värde vid motionsanläggningar som ligger skilt från arbetsplatsen. Den anställde kan också själv betala motionsavgiften, och mot kvitto få ersättning från arbetsgivaren för sitt utlägg.

Personalvårdsförmåner är arbetsgivarens sätt att erbjuda personalen förmåner som syftar till att skapa trivsel. En vanlig form av förmån är friskvård av mindre värde och enklare slag. Dessutom ska förmånerna erbjudas alla anställda för att anses vara skattefria.

Formerna för motion har utvecklats och att sättet för att utöva motionen har förändrats, så Skatteverket har anpassat reglerna om skattefri motion och annan friskvård. Det är vanligt att arbetsgivaren har ett begränsat belopp för varje anställds friskvårdsaktiviteter, men det är ändå viktigt att varje åtgärd för sig håller sig inom ramen för "enklare slag" och "mindre värde". En anställd kan alltså inte själv välja helt fritt vilka åtgärder eller aktiviteter hen vill använda sin friskvårdspeng till. Dessutom är en förutsättning för skatte- och avgiftsfrihet att förmånserbjudandet vänder sig till alla anställda.

Om den anställda har kostnad för till exempel gym, ridlektioner eller annan motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5000 kronor per år. Detta är ett totalbelopp som gäller den anställdas utgifter för både motion och annan friskvård. Bedömningen av om det är fråga om skattefri personalvårdsförmån ska baserat på om aktiviteten är av enklare slag och mindre värde. Vad som är av mindre värde finns inte fastställt som belopp men som exempel ryms ett vanligt årskort på gym inom definitionen.

På Skatteverkets hemsida finns detaljerad information om vilka aktiviteter som kan vara skattefria respektive inte klassade som skattefria motions- och friskvårdsförmåner.


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Arbetsgivaravgifter  
Pris- & Inkomstbasbelopp  
Statslåneräntan  
Moms  
Traktamente inrikes & utrikes  
Utlandstraktamenten för 2018  
Kostförmån och Kostavdrag  
Representation  
Körjournal  
Parkering eller garageplats  
Personalvårdsförmån  
  Motion och friskvård  
Gåvor  
Tävlingsvinster  
Husarbete  
Löneväxling  
Förmånliga lån  
Fri bostad  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän