Sidan publicerades senast 2016-02-02
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   BELOPP & PROCENT »   Löneväxling »   

Löneväxling

Löneväxling innebär att en anställd byter en del av sin kontanta bruttolön mot en förmån som arbetsgivaren bekostar, tex en tjänstebil (se bilförmån) eller att arbetsgivaren betalar en pensionsförsäkring. Löneväxling kan göras vid ett enstaka tillfälle eller fortlöpande.

 
Före alla former av löneväxling är det viktigt att du som arbetsgivare avtalar med den anställde om vad medlen ska användas till. Om den anställde redan har fått tillgång till ett lönebelopp ska det beskattas som lön, och då är det för sent att omförhandla löneposten. Löneväxling kan alltså bara göras på framtida ersättningar.

Brutto- eller nettolöneavdrag?

Vid en löneväxling, eller någon annan förmån, är det vanligt att den anställde får betala hela eller del av kostnaden via löneavdrag. Här är det viktigt att skilja på brutto- och nettolöneavdrag.

Bruttolöneavdrag

Ett bruttolöneavdrag innebär att den anställde accepterar en lägre bruttolön i utbyte mot en förmån. Sänkningen innebär att skatten och arbetsgivaravgifterna blir lägre men kan även få återverkningar på den anställdes sjuklön, a-kasseersättning, pension, förskoleavgift m.m.

Ett bruttolöneavdrag minskar inte ett skattepliktigt förmånsvärde.

Nettolöneavdrag

Ett nettolöneavdrag innebär att den anställde behåller sin bruttolön men betalar av sina skattade pengar till dig som arbetsgivare. I många fall sker betalningen via ett avdrag från nettolönen.

Det förekommer att anställda som har en förmånsbil betalar ett fast belopp varje månad till arbetsgivaren. Förmånsvärdet för bilen minskar med dessa betalningar och i motsvarande mån minskar skatten och arbetsgivaravgifterna.

Personalvårdsförmåner

Man får inte använda bruttolöneavdrag för personalvårdsförmåner som fritt kaffe och friskvård. Dessa förmåner får inte vara utbytbara mot kontant lön om de ska vara skattefria.

Låt säga att du som arbetsgivare skulle använda bruttolöneavdrag för t.ex. en motionsförmån. En av de anställda vill upphöra med förmånen och kommer då att få tillbaka sin högre bruttolön. Förmånen är då i praktiken utbytbar mot en högre lön och uppfyller därmed inte kriterierna för skattefrihet.

Det går däremot bra att göra nettolöneavdrag för personalvårdsförmåner. Om ett motionskort kostar t.ex. 4 000 kronor och du som arbetsgivare inte vill betala hela kostnaden kan ni avtala att den anställde själv betalar en viss del via nettolöneavdrag. I och med det får den anställde inte högre lön om han eller hon sedan vill avstå från motionen.


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Arbetsgivaravgifter  
Pris- & Inkomstbasbelopp  
Statslåneräntan  
Moms  
Traktamente inrikes & utrikes  
Utlandstraktamenten för 2018  
Kostförmån och Kostavdrag  
Representation  
Körjournal  
Parkering eller garageplats  
Personalvårdsförmån  
Motion och friskvård  
Gåvor  
Tävlingsvinster  
Husarbete  
  Löneväxling  
Förmånliga lån  
Fri bostad  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän