Sidan publicerades senast 2012-12-18
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2012 »   Löneföreningen + SRF = SRF Lön »   

Löneföreningen + SRF = SRF Lön

Löneföreningen går efter bara två års framgångsrik verksamhet ihop med SRF och bildar det nya branschförbundet SRF Lön AB. Landets alla Löneadministratörer får nu en vän som agerar för deras sak och i deras intresse.

Med fördomar florerande i sinnet tror jag att ”tjejerna på Lön” har haft låg status i företags, offentlig sektors och andra organisationers hierarkier. ”Köra lön” kan väl alla göra – det behövs väl ingen utbildning för det? Det är ganska komiskt om man betänker att varje månad utbetalas ca 4,5 miljoner löner och om det inte hade fungerat hade nog indiantjuten varit höga…

Offentliga utbildningsinstanser har troligtvis också sett på det på samma sätt, för det har varit svårt att hitta en utbildning för att förkovra sig inom området. Möjligheter till förkovring har varit ofta varit mjukvaruleverantörernas kurser och genomgångar samt några få utbildningsanordnares insatser, men jämfört med många andra administrativa roller har utbudet varit skralt. Det är nog en stor anledning till den låga statusen.

Ett berikande förhållande
Löneföreningen har nu tillsammans med SRF, Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, bildat en ny branschförening under namnet SRF Lön AB. Att Löneföreningen söker sin maka i SRF är inte så konstigt. SRF har färdiga strukturer och system för auktorisation, en komplett administration och liknande verksamheter som ligger i linje med Löneföreningens syften.

SRF berikas genom Löneföreningen djupa och breda kompetens inom yrkets alla områden samt har naturligtvis en mängd av intressenter i sina nätverk.

Den nya branschföreningen SRF Lön utvecklar en branschstandard för yrkesrollens olika områden för att säkerställa en hög kvalitet. Inom ramen för detta arbete kommer även en normgivande löneartsstandard att utvecklas. Andra arbetsområden, fokuspunkter samt verktyg för medlemmarna  är initialt följande:

 • statushöjning genom marknadsföring av yrkesrollen och kvalitetssäkrad kompetens
 • utbildningar för aktualitet och för att nå auktorisation
 • möjligheter till auktorisation av yrkesrollen
 • seminarier och aktiviteter som uppmärksammar yrkesrollen
 • löpande information om aktuella nyheter inom lön och HR
 • påverkan på regelverken genom aktivt remissförfarande inom SRF
 • frågeservice för medlemmar fr o m 2013
 • rikstäckande nätverk av kvalificerade kollegor
 • nära allianser med ledande programvaruföretag

 • Löneföreningen
  Löneföreningen bildades 4 december 2010 och är precis fyllda två år. Föreningen bildades för att vara en yrkesförening för de som arbetar med löner, eller har anknytning till branschen.
  Det övergripande syftet med föreningen är att höja statusen för löneyrket genom att:

 • Främja förändringen för effektiva och moderna löneprocesser
 • Utveckla kompetensen inom yrkesrollerna inom löneområdet
 • Arbeta för auktorisation av yrkesrollen
 • Leda utvecklingen inom yrkesområdet och erbjuda nätverk för föreningens medlemmar
 • Att vara en partsorganisation och remissinstans i frågor som rör löneområdet

 • Initiativtagarna till Löneföreningen är mjukvaruleverantörer, utbildningsanordnare, konsulter inom olika områden samt tidningen Personalaktuellt - en spännande bredd av erfarenhet och kompetens.

  Förutom ovan nämnda progressiva samarbete med SRF har också Löneföreningen under sin korta livstid hunnit med att arbeta med att påverka och fastställa benämning och skrivning av den nya SSYK-koden för Löne- och personaladministratörer, 4112. Med den nya SSYK-koden kan vi tydligare se yrkesrollerna, istället för att som tidigare vara en ”kontorist”.

  Löneföreningen har också skapat en fastställd kravprofil som i sin tur ligger till grund för en auktorisation av yrkesrollen.
  Adderat till detta arbete med att förtydliga och klargöra har Löneföreningen också varit aktiva genom ett remissförfarande till Skatteverket gällande ‘Månatliga kontrolluppgifter’.

  En personlig summering är att under samma tidsperiod som normala föreningar försöker samla sig, fastställa färdriktning och försöker komma överens har Löneföreningen påverkat, skapat och profilerat yrkesrollen samt inlett ett spännande samarbete med SRF. Större resultat än vad som är normalt på så kort tid och ack så inspirerande…

  Göran R Roos
  Rådgivare på icontribute

  FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


  ARTIKLAR  
  Artiklar 2019  
  Artiklar 2018  
  Artiklar 2017  
  Artiklar 2016  
  Artiklar 2015  
  Artiklar 2014  
  Artiklar 2013  
    Artiklar 2012  
  Copyright © 1999-2019 Hogia  


  Tipsa en vän