Sidan publicerades senast 2018-02-21
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   BELOPP & PROCENT »   Kostförmån och Kostavdrag »   

Kostförmån och Kostavdrag 2018

En kostförmån för måltider såsom frukost, lunch och middag är skattepliktig oavsett om kostförmånen erhållits inom landet eller utomlands. Måltider vid extern och intern representation är skattefria förmåner och detta gäller även för enklare förtäring såsom kaffe, kakor, bullar och läsk.

Kostförmån

Fri kost, som åtnjuts på allmänna transportmedel under tjänsteresa och fri frukost, som åtnjuts på hotell, blir skattefri om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan eller rummet.

En skattepliktig kostförmån uppstår när en arbetsgivare betalar eller subventionerar måltider för en anställd om det inte rör sig om måltider vid representation eller måltider som obligatoriskt ingår i priset vid tjänsteresor.

Måltider som obligatoriskt ingår i priset för biljetter på allmänna transportmedel och i priset för hotellövernattningar är skattefria förmåner vid tjänsteresor.

Förmån av fri kost eller delvis fri kost
Fri kost Förmånsvärde


En fri måltid om dagen (lunch eller middag)     94 kr
Fri frukost     47 kr
Helt fri kost (minst tre måltider)     235 kr
 

Kostnadsavdrag

Under förutsättning att den anställde/arbetstagaren slutligen stått för kostnaderna i arbetet (med undantag för traktaments- och resekostnadsersättning vid tjänsteresa), får arbetsgivare vid beräkning av arbetsgivaravgift och skatteavdrag efter beslut från Skatteverket göra kostnadsavdrag från utgiven bruttolön. Kostnaderna ska uppgå till minst 10 % av arbetstagarens sammanlagda ersättning.
Om betalningsmottagaren tillhör någon av nedanstående kategorier får kostnadsavdrag göras utan beslut och utan prövning av kostnadens storlek enligt följande;

Exempel
Kostförmån beskattas enligt Riksskatteverkets regler. Fri lunch eller middag på jobbet är värderat till 80 kronor per dag. Kom ihåg att du inte har fri kost, eftersom du redan har betalat 40 kronor för maten (kostavdrag). Det betyder att du får ett förmånsvärde på skillnaden, det vill säga 40 kronor per dag, som du ska betala skatt för.
Detta förmånsvärde lägger din arbetsgivare på toppen av din bruttolön. Med avdrag och skatt blir din faktiska matkostnad cirka 60 kronor per dag.

Källa Skatteverket


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Arbetsgivaravgifter  
Pris- & Inkomstbasbelopp  
Statslåneräntan  
Moms  
Traktamente inrikes & utrikes  
Utlandstraktamenten för 2018  
  Kostförmån och Kostavdrag  
Representation  
Körjournal  
Parkering eller garageplats  
Personalvårdsförmån  
Motion och friskvård  
Gåvor  
Tävlingsvinster  
Husarbete  
Löneväxling  
Förmånliga lån  
Fri bostad  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän