Sidan publicerades senast 2015-11-12
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2015 »   Hur svårt kan det vara att göra lön? »   

Hur svårt kan det vara att göra lön?

Antalet lönespecialister som aldrig fått kommentaren "hur svårt det kan vara att göra lön" och den ständiga referensen till att det "bara är att trycka på knappen" är lätträknade.

Att generellt dela upp rollen som lönespecialist i dåtid och nutid går inte, verkligheten ser inte sådan ut. Vi står i dag i ett gränsland, samhället i stort genomgår en ständig automatisering och digitalisering och det påverkar arbetet med löneprocessen. I dag är önskemålen på löneprogram och försystem att arbetet från tidrapportering till rapporterna efter att lönekörningen är klar ska vara automatiserad. Det finns definitivt möjligheter att automatisera i princip allt i löneprocessen, men vi kan inte automatisera och digitalisera människorna. Varken de som arbetar med att göra lönerna, attestera eller de som ska få sin löneutbetalning.

Allt högre krav

Kraven på att kunna och att hantera lagar och avtal blir allt större. Arbetstagarna blir allt mer pålästa och medvetna och det individuella anställningsavtalet skiljer sig allt mer på många arbetsplatser i jakten på att få anställa rätt personal. Detta gör att kravet på lönespecialistens kompetens ökar, medan funktionen i allt högre grad blir en konsultativ roll med inslag av administration på företag som automatiserat löneprocessen. Samtidigt är det på många företag fortfarande en tung administrativ roll där arbetet med löneprocessen ännu inte har automatiserats.

Efterlängtat erkännande

I våras kom den första officiella statistiken på hur många som arbetar med att göra lön i Sverige, ett erkännande för yrkesrollen. SCBs undersökning visade att antalet är 8 800 verksamma. Samtidigt har vi sedan våren 2014 en auktorisation av lönekonsulter. Syftet med att skapa en auktorisation är att säkerställa kunskap, erfarenhet och kvalitet med en Svensk standard för vad en auktoriserad lönekonsult ska kunna. Alltså en möjlighet för lönespecialisten att öka sin status genom att bekräfta sin kompetens. Auktorisationen är dessutom en aktualitetsutbildning, vilket innebär att kravet för att förbli auktoriserad är att ständigt vidareutbilda sig och därmed ständigt vidareutvecklas i yrkesrollen.

Lönespecialisten i relationsskapande roll

Vad blir då kontentan? De flesta står inför automatiseringen och många företag är någonstans i mitten av resan. Jag vill lyfta ett varningens finger för hur vi gör resan mot en automatiserad löneprocess. Att automatisera och skapa ett mer effektivt arbetssätt med löneprocessen betyder inte att lönespecialisten behövs mindre. Tvärtom, det betyder att lönespecialisten får en möjlighet att arbeta med att kvalitetssäkra arbetet och att verka relationsskapande både gentemot chefer och anställda. The Hackett Group publicerade en undersökning av framgångsrika globala företags löneprocesser under våren 2015. Det som kännetecknade en framgångsrik löneprocess enligt undersökningen var automatisering, standardiserade processer, omfattande kontroller, proaktivt arbete, strategisk planering, möjlighet för lönespecialisten att påverka och kanske viktigast av allt: den relationsskapande rollen en lönespecialist har hos arbetsgivaren.

Så på vår resa mot automatiserat arbete med löneprocessen tar vi med möjligheten att arbeta smartare, få nöjdare medarbetare och chefer och att låta lönespecialisterna arbeta proaktivt för att stärka och kvalitetssäkra löneprocessen. Hur automatiserade vi än blir måste arbetsgivaren ta ansvar, posten för personalkostnader är ofta den största och hur roliga arbetsuppgifterna än är vill de anställda få lön, rätt lön.

Mirja Lenes
Lönekonsult, Hogia
 

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
  Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän