Sidan publicerades senast 2018-09-12
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2018 »   Hur påverkar den nya dataskyddsförordningen GDPR skolans värld? »   

Hur påverkar den nya dataskyddsförordningen GDPR skolans värld?

Det kan du få reda på under Skoldagen som Hogia arrangerar i oktober. Spännande talare och relevant innehåll är framgångskonceptet och en av talarna är Ängla Eklund, jurist på Delphi med expertis om integritet på internet. Vad är viktigt att tänka på i skolans verksamhet i och med den nya lagstiftningen?

Inför Skoldagen den 16 oktober har HRinfo pratat med Ängla Eklund om utvecklingen efter att GDPR infördes, och hur den nya förordningen påverkar skolans värld. Integritet är alltid viktigt, men när det gäller barn kan omständigheterna vara känsliga.

Har GDPR inneburit positiva eller negativa förändringar sedan införandet 25 maj?

- Den här stora reformen, som GDPR faktiskt är juridiskt sett, påverkar alla och inte bara specifika branscher. Dessutom är GDPR direkt tillämpbar eftersom den är en förordning; Dataskyddsdirektivet, som GDPR ersatte, var ett ramverk vi hade att förhålla oss till vilket tog formen av PUL i Sverige. Men nu är det EU-lagstiftning som gäller, och det viktigaste som detta medfört är att alla måste ha med integritetsskydd från början i alla sina processer i verksamheten.
GDPR är positivt eftersom det innebär ökat skydd för alla, och en trygghet för företagen som systematiskt ska jobba med att gallra ut information samt dokumentera och implementera processer.

- En stor förändring är dock att alla numera är skyldiga att anmäla personuppgiftsincidenter till Datainspektionen när felaktig hantering av personuppgifter har skett. Som personuppgiftsansvarig måste du ha koll på att anmälan ska ske inom 72 timmar och att de registrerade i vissa fall måste informeras.

Är det många som fortfarande är osäkra på hur de ska hantera personuppgifter?

- En vanlig missuppfattning jag stött på är att GDPR alltid kräver samtycke för att få hantera och lagra någons personuppgifter. Men det är fel! Det finns fler rättsliga grunder för att hantera personuppgifter, och det beror helt på verksamheten och behandlingens art. Samtycke ska oftast vara det sista alternativet att använda eftersom att ett avtal, berättigat intresse eller rättslig förpliktelse redan förekommer vilket innebär att samtycket inte krävs.

Är hantering och lagring av personuppgifter inom skolan speciell på något sätt?

- Skolor har många olika slags regelverk att förhålla sig till, precis som många andra branscher som exempelvis banker och försäkringsbolag. Det handlar dessutom om barn, och inom skolan kan det även innebära en hel del personuppgifter som är av känsligare natur såsom hälsotillstånd, religion eller sekretessbelagd information.

- Som huvudregel ska känsliga personuppuppgifter bara lagras om det är absolut nödvändigt, och med den registrerades samtycke. Men skolans roll som myndighetsutövare innebär också viss skyldighet att hantera uppgifter som exempelvis frånvaro och betyg. Sjukfrånvaro kan dock vara bra att tänka över vilken rättslig grund som ska hänvisas till, samt hur behandlingen sker och av vem. Där finns ett krav på uppgiftsminimering och konfidentialitet.

Ditt specialområde är integritet på internet, och med tanke på sociala medier som är vardag för så många av oss - hur ska skolor hantera det?

- Digitaliseringen i samhället och sociala medier är en del av verkligheten som jag tycker är positivt, och jag ser särskilt positivt på att skolor väljer att integrera plattformarna i sin verksamhet. Men användandet av molntjänster och framför allt sociala medier ställer höga krav på de vuxna i skolans värld. Det kan vara svårt med gränsdragningen och ansvarsfördelningen, men vid Skoldagen kommer jag att presentera vad som är bra att tänka på och några vägledningar i form av checklistor. Alla måste ta GDPR på allvar och förstå integritet och hur det påverkar allt vi gör.

Här kan du läsa mer om Skoldagen 16 oktober, och anmäla dig!


Ängla Eklund
Är jurist på Delphi och ordförande för Institutet för Juridik och Internet. Ängla är expert på internetrelaterade integritetsfrågor, juridik och sociala medier. Oväntad fakta: Som barn åkte Ängla ur en stavningstävling i USA när hon skulle stava till "Integrity"...!


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
  Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän