Sidan publicerades senast 2015-03-10
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2015 »   HR-podden och tankar kring HR i en föränderlig värld »   

HR-podden och tankar kring HR i en föränderlig värld

HRinfo har träffat kvinnorna bakom HR-podden, Gisela Jönsson och Katarina Starendal. Samtalet kretsade kring aktuella frågor så som; Vad är på tapeten i HR-världen och vad brinner de för? Men låt oss börja från början ...

HR-poddens grundare träffades när de läste personalvetarprogrammet tillsammans på Stockholms Universitet. Idag är Gisela doktorand på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm i det som hon själv kallar för ”självledarskap”. Katarina är HR-konsult, nu senast på GreenBullet.

Idén till podcasten kom när de själva började fundera kring de delar av HR som kanske inte alltid får så mycket utrymme i det vardagliga yrkeslivet. Tanken var att bjuda in gäster, ha ett starkt idéfokus med förankring i gästens och sina egna erfarenheter. På så sätt blev HR-podden en hybrid där båda världarna möts; akademiker och praktiker.

”Akademikervärlden kan berika praktikerns perspektiv och många idéer är redan uppfunna, det är dumt att uppfinna hjulet igen”.

Vad är HR för er?
– Det handlar om människosidan av organisationer, säger Katarina kort och koncist och Gisela fortsätter:
– HR är hjärtat och livsluften i en organisation, det vill säga människor som interagerar med varandra på något vis. Det är viktigt att sättet man samspelar på är positivt, då gynnas organisation och man får synergi-effekter där 1+1=3. Om man brister här och folk har svårt att växa både i en grupp och som individer händer det att 1+1 inte ens blir 2. Medarbetarna lägger så stor del av sitt liv på jobbet att man behöver må bra på vägen mot målet och känna att det jobb jag gör är meningsfullt – att det är ”time well spent”.

Människan i fokus

Anledningen till att de fascineras av HR och personalvetenskap är att det är människor som står i fokus. Det finns många perspektiv på en organisation, till exempel det rent ekonomiska, men det är just det mänskliga som är det intressanta för Katarina och Gisela.

– Jag skulle vilja dra det så långt som att det är just människosidan som avgör hur framgångsrik en organisation är, förutsatt att det finns ett grundläggande behov för produkten. Och kanske att det är ännu mer så idag när världen är allt mer kunskapsintensiv. Vi kan inte längre bara byta ut en person och förvänta oss samma resultat som tidigare, som en kugge i hjulet. Det ligger så mycket kunskap hos varje medarbetare. Om man byter ut personen så får man helt enkelt en annan slutprodukt, säger Katarina.

”Det är en enormt spännande tid att jobba med HR. På grund av allt som händer i omvärlden så är HR-frågorna väldigt centrala och kräver någonting annat än det rent ekonomiska perspektivet i den globala, uppkopplade och snabba världen”.

Förståelsen för att HR handlar om interaktion mellan människor är viktig. Tidigare gick det att behålla kunskap för sig själv medan man idag hittar information och kunskap överallt. Den är dessutom oerhört lättillgänglig.
– Därför är det individen som särskiljer organisationen och ger konkurrensfördelar. För att få fördelar måste man ha den allmänna kunskapen men också vara innovativ och agil, kunna anpassa sig och interagera. Kunskap är i och med sin tillgänglighet inte en konkurrensfördel i sig längre, menar Katarina och Gisela.

Trendspaning

Katarina och Gisela menar att företagen tycks titta allt mer på de mjuka frågorna. De menar också att man måste utveckla en kontinuerligt lärande organisation där man funderar kring det så kallade ”skill-gap:et”, ett gap som beskriver hur svårt det är att få tag på kompetent personal.
– Utvecklingstakten är så snabb. Man hinner inte vänta på att samhället ska leverera kunniga personer utan måste själv fundera kring hur man som organisation ska få tillgång till kompetensen. Hur får vi tag på denna kompetens när vi behöver den? Ska det kanske göras i samarbete med andra företagare, högskolor, eller ska vi utveckla den själva? säger Katarina och Gisela. De menar att man på detta sätt tar ett större ansvar i sin egen kompetensförsörjning. Om man är ett företag där folk har möjlighet att utveckla sitt kunnande blir man dessutom en attraktiv arbetsplats.

Utvecklingstakten är snabb och lärandet måste ske både snabbt och kontinuerligt. Men lärande handlar inte bara om att skicka iväg medarbetare på kurs; snabbheten att kunna förhålla sig till saker utanför organisationen är också viktig. Denna snabbhet driver på vikten av att ”ta tillvara på folks kompetens”, man bör skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna använda allt de kan.

En annan trend är att det fokuseras mer på teamet än på individen.
– Vi lever och verkar i en otroligt komplex värld, där en person sällan är klokare än gruppens samlade kompetens. Trenden går mot att jobba i små grupper, vilket redan används främst i IT-världen där man har små, självstyrande team. Gruppen får själva bestämma hur man ska nå målet, vem som gör vad och prova sig fram. Man blir också mindre sårbar som organisation eftersom alla i gruppen är insatta i det aktuella ämnet eller projektet, om än i olika grad.

Många av dessa trender är sådant som tas upp i HR-podden under 2015. Gisela och Katarina kommer också diskutera ämnen som jämställdhet i kombination med ledarskap, arbetsmiljö och HR-digitaliseringen.

Besök själva http://hrpodden.se för att ta del av både nya och gamla avsnitt. 

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
  Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän