Sidan publicerades senast 2018-09-12
TillbakaErik Douglasson

HRexpert, Hogia 

Spara/dela med dig:
Startsidan    ARTIKLAR    ARTIKLAR    Artiklar 2018    Har du koll p nya branschkoden?    

Har du koll p nya branschkoden?

I samband med hantering av löner behandlas en stor mängd personuppgifter. För att hjälpa företag att leva upp till GDPR, och underlätta för alla som arbetar med löneprocesser, har Srf konsulterna tagit fram riktlinjer som baseras på den nya lagstiftningen. Hogia var delaktig i arbetet och ser värdet med att ha gemensam branschkod.

HRinfo har träffat Hogias HR-expert Erik Douglasson som var med och arbetade fram branschkoden, och Erik ser stora fördelar med gemensam grund i processerna.

Den nya dataskyddslagen GDPR har vi känt till länge, och den började gälla 25 maj, men när började arbetet med branschkoden, Erik?

- Det var ett arbete som vi drog igång i vår arbetsgrupp Lönsam på Srf redan i början på 2017. Eftersom den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter varierar beroende på vilken personuppgift det gäller är branschkoden en viktig vägledning för lönespecialister i Sverige. Personuppgifter kan vara av känslig natur men måste finnas med i löneprocessen för att arbetsgivaren ska kunna uppfylla överenskommelser enligt avtal och lag. Därför är det extra viktigt att personuppgiftshanteringen är säker och att funktionerna för roll- och behörighetsstyrning är aktuella och fungerar.

Vilken är den främsta fördelen med en gemensam branschkod tycker du?

- Branschkoden är en standardiserad vägledning som följer lagstiftningen och kan alltså användas som en checklista i det dagliga arbetet. Det var själva grundtanken när vi drog igång arbetet. Branschkoden ska vara enkel att förstå och följa, oavsett om man är löneproffs eller ett mindre företag som gör lönerna för få medarbetare.
Det är så många detaljer i lagstiftningen, så allt som kan förenkla tolkningen av GDPR för löneavdelningarna tror jag är välkommet! Jag vet att många har oroat sig för den nya lagstiftningen och jag hoppas de kan känna sig säkrare och tryggare med branschkoden.

Kommer den befintliga vägledningen gälla över tid, eller är det bara nu när GDPR är nytt?

- Ja, självklart kommer branschkoden gälla, för innehållet ska självklart justeras i takt med att rättspraxis utvecklas och nya ställningstagande inkommer som kan bli vägledande. Ännu har Datainspektionen inte kommit med något utlåtande om branschkoden och dess innehåll, men förhoppningsvis kommer det under hösten, avslutar Erik.

Tillsammans med Srf konsulterna bevakar vi förändringar som berör branschkoden och uppdaterar vägledningsdokumentet. Det finns mer information om GDPR-arbetet i samband med lönehantering på Srf konsulternas hemsida.


F ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
  Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright 1999-2019 Hogia


Tipsa en vn