Sidan publicerades senast 2015-12-10
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2015 »   Hållbar HR en utmaning med flera dimensioner »   

Hållbar HR 
– en utmaning med flera dimensioner

I dag verkar alla vara överens om att företag och organisationer måste ta ansvar för en hållbar utveckling och hållbart företagande. Men hur hållbara är våra arbetsplatser när det gäller att ta hand om våra egna, viktigaste resurser - medarbetarna? I medarbetarnas kompetens, engagemang och välmående ligger nyckeln till framgång för företagets organisation.

Trygga processer

Omvänt gäller att felrekryteringar, ohälsa, konflikter, och kompetensförluster kan få förödande konsekvenser, både för företagets varumärke och för ekonomin. Och, inte minst, för de människor vars kompetens och hälsa inte har förvaltats ordentligt. Genom att bygga upp trygga processer för rekrytering, arbetsmiljöarbetet och kunskapsöverföring, läggs inte bara en god grund för företagets ekonomiska utveckling. Man har också möjlighet att se till att ett ansvarsfullt beteende och värderingar genomsyrar hela organisationen, vilket i sin tur stärker företags varumärke, både internt och externt.

Sjukskrivningar och stress

Sjukskrivningstalet ökar kraftigt i landet och stress är den vanligaste orsaken. Vanliga tecken och signaler på stress är mycket övertid, missnöje med arbetet, otydliga uppdrag, samarbetssvårigheter och konflikter. I förlängningen kan stress leda till ökad personalomsättning, höga kostnader och hög sjukfrånvaro som skapar lidande för såväl företaget som individen. Man brukar förklara det med en modell som bygger på tre sammanhängande faktorer: de krav man har, den kontroll över situationen man upplever och det stöd man kan få från omgivningen.

Förebyggande arbete

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer ligger främst bakom stressrelaterade sjukdomar, och kan både minimeras och förebyggas genom ett strukturerat och förebyggande arbete på arbetsplatsen. Att investera i ett förebyggande arbete är lönsamt för företag för att slippa onödiga och kostsamma processer. Christina Mellner, Stockholms universitet, har forskat på det som hon kallar för "gränslöst arbete" och som delas in i följande kategorier: (Dimensionerna tagna ur en undersökning 2005. Christin Mellner, Stockholms universitet)
  • Tid - när arbete ska utföras?
  • Rum - var arbete ska utföras?
  • Utförande - vad och hur arbete ska utföras?
  • Samarbete - med vilka arbete ska utföras?
I det förebyggande arbetet bör företag fokusera på att konkretisera och strukturera medarbetarens arbete och de krav som förväntas samt skapa organisatoriska förutsättningar för att kunna utföra arbetet.

Viktigt också ur ett rekryteringsperspektiv

I ett samhälle där fokus ligger på personligt varumärke, prestation, värderingar, teknikutveckling och sociala medier, blir det ännu viktigare för företag att tydliggör sina värderingar och engagemang samt förväntningar på medarbetare. Frågor så som balans mellan arbete och fritid, värderingar, samhällsengagemang och kompetensutveckling är viktiga grundstenar för kandidater som söker sig in på arbetsmarknaden idag.

När hållbarhetsbegreppet kopplas samman med HR-frågor som rör kompetensförsörjning, employer branding och arbetsmiljö, kan hållbarhet bli något som faktiskt genomsyrar hela verksamheten. Hållbarhet är inget projekt eller insats som görs under en viss period, utan något som man måste jobba in både strategiskt och praktiskt för att kunna finnas i företagets dna och affärsmodell framöver. Företag behöver jobba både strategiskt, praktiskt och långsiktigt för att uppnå ett hållbart personalarbete.

Nya föreskrifter

Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling på jobbet, och därför har Arbetsmiljöverket tagit fram nya föreskrifter för Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som kommer att träda i kraft i 31 mars 2016. Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar. Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Annika Malm/CE Solutions

Annika Malm är engagerad i att hjälpa företag att jobba för ett strategiskt och praktiskt HR-arbete med att stärka och tillvarata sina medarbetares kompetens. Har utvecklat begreppet Hållbar HR ©.


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
  Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän