Sidan publicerades senast 2015-03-05
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2015 »   Genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation »   

Genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation

I motsats till vad många av oss kanske tror har Sverige den mest könssegregerade arbetsmarknaden i hela Europa (SOU, 2004:43). Detta trots att vi lever i ett land som är känt för just sin jämställdhet. Den svenska jämställdheten sträcker sig till en jämn representation av kvinnor och män i Sveriges regering och riksdag, kvinnors höga närvaro på arbetsmarknaden och sociala stöd i form av en väl utbyggd föräldraförsäkring och förskoleverksamhet. Däremot syns en obalans mellan könen när det gäller ansvar för barn och hem, inom yrken och yrkesområden samt sjukskrivningar (SCB, 2010).

För att sprida kunskap om vad som påverkar människors arbetsmiljö, men även för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem, har Arbetsmiljöverket fått i uppdrag av regeringen att genomföra särskilda satsningar och studier.

En rapport från en av dessa studier visar bland annat att forskningen om arbetshälsa utifrån genusvetenskapliga perspektiv är begränsad.

Läs rapporten i sin helhet här »

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
  Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän