Sidan publicerades senast 2014-12-05
Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan    ARTIKLAR    ARTIKLAR    Artiklar 2014    Generation Y - den stora utmaningen    

Generation Y - den stora utmaningen

I sista delen av vår artikelserie kring generations- och individanpassat ledarskap belyser vi hur man attraherar och behåller medarbetare ur generation Y. Arbetsmarknaden blir allt mer rörlig, och framför allt kan det vara svårt för företag att behålla arbetskraft ur den yngre generationen, de som ibland kallas generation Y. Hur attraherar man dem som arbetsgivare? Hur rekryterar man dem? Och framför allt, hur får man behålla och utveckla dem?

Förr hette det att ”man måste vara beredd att göra ett par hundår” innan man fick chansen att göra karriär. Den unga digitala generationen, den så kallade generation Y, vill inte göra det utan förväntar sig att karriären ska dra igång på högvarv direkt. Så för att veta hur vi ska behålla och utveckla dem på våra arbetsplatser måste vi först ta reda på deras motiv och drivkrafter.

Ett typiskt karaktärsdrag för generation Y är att de ofta upplevs som illojala - ingen guldklocka i världen kan få dem att stanna om arbetet inte uppfyller deras förväntningar. De framstår också som otåliga och orädda. Det funkar inte längre att som chef komma med diffusa löften om framtiden. De här personerna kommer tidigt att kräva att få veta vilka belöningar som väntar. De är också mer ifrågasättande, och de vill känna en djupare mening med sitt arbete. Men det stora utmärkande karaktärsdraget är att de kräver feedback och återkoppling. De har under hela sin uppväxt fått höra att de är bra och nu vill de få detta bekräftat från sin chef.

Hur attrahera?

Så hur gör man då som arbetsgivare för att locka generation Y? Om vi tittar på företag som har lyckats, så kan man se att de inte bara beskriver vad som förväntas av företagets anställda. De fokuserar istället på varför företaget finns och varför de utför det arbete som de gör. På så sätt lockar man den yngre generationen med en tydlig gemensam värdegrund och en djupare innebörd med arbetet.

Om tidigare generationer lockades av status och hög lön så är det i dag andra faktorer som värderas högre. Det kan vara chans till utbildning, mentorskap, att lära sig nya saker och inte minst flexibla arbetstider.

Ställer krav på chefen

Hur ska man då leda den digitala generationen för att de ska vilja vara kvar och prestera? Generation Y ställer otroligt höga krav på sina chefer. Det låter lätt att ge feedback, men det räcker inte med att bara säga ”bra jobbat” lite titt som tätt, utan för att det ska bli effektivt så måste feedback vara strukturerad, stringent och koncis. Det krävs även en nyfikenhet och social talang hos chefen. Generation Y vill bli sedda, och inte bara som yrkespersoner utan för hela sin person.

Hur behålla?

För att fånga upp de medarbetare som hela tiden vill utvecklas, så behöver man som chef sätta sig ner med personen redan från början och göra en gemensam karriärsplan. Man måste också som chef våga släppa lite på kontrollen och låta vissa personer få mer frihet och självständighet i arbetet. Samtidigt som det även här är viktigt att återkoppla, för det är då man som chef sätter gränserna. Och till sist, för att bemöta alla de som vill få uppskattning och bekräftelse är också nyckeln att ge ordentlig feedback – både positiv och negativ – och på så sätt få dem att känna sig sedda.

Aje Stenbeck
Affärsområdeschef
Inhouse AB 

F ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
  Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright 1999-2019 Hogia


Tipsa en vn