Sidan publicerades senast 2018-02-21
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   BELOPP & PROCENT »   Gåvor »   

Gåvor

Gåvor från arbetsgivaren är enligt huvudregeln skattepliktiga. Under vissa förutsättningar är dock jul-, jubileums- och minnesgåvor skattefria. En sådan gåva är skattefri så länge gåvans värde (= marknadsvärdet inklusive moms) inte överstiger vissa beloppsgränser.

Om värdet överstiger gränsbeloppen är gåvan skattepliktig från första kronan.

Skattefriheten gäller inte för gåvor som lämnas i pengar. Som pengar räknas även andra betalningsmedel som check, postväxel och presentkort som kan bytas mot pengar.

Julgåvor som är värda högst 450 kronor är skattefria för den anställde. Likaså julbord om de kan ses som intern representation, till exempel en personalfest.

Gåvor  

2018

2017 

Julgåva (inte överstiga inklusive moms)   450 kr  450 kr
Jubileumsgåva (när företaget firar 25-, 50- 75- eller 100-årsjubileum)
  1 350 kr 1 350 kr
Minnesgåva (får inte ges vid mer än ett tillfälle utöver anställningens upphörande)
  15 000 kr 15 000 kr
 

Vad gäller för olika typer av gåvor?

Julgåva är skattefri om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms.

Jubileumsgåva är en gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Värdet får inte överstiga 1 350 kronor inklusive moms.

Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår viss ålder (till exempel den anställdes 50-årsdag), längre tids anställning (25 år eller mer) eller när en anställning upphör (under förutsättning att man har varit anställd i minst sex år). Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 10 000 kronor inklusive moms inkomståret 2012 och 15 000 kronor inkomståret 2013 och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör.

Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor anses anställda med en sammanlagd anställningstid om minst sex år. Du kan läsa mer om kravet på varaktig anställning i Skatteverkets ställningstaganden under Rättsinformation i högerspalten.

Övriga gåvor , det vill säga annan gåva från arbetsgivaren än julgåva av mindre värde, sedvanlig jubileumsgåva och skattefri minnesgåva, jämställs med ersättning för utfört arbete. En sådan gåva är skattepliktig för den anställde.

Penninggåva till ideell verksamhet i stället för julgåva

Om arbetsgivaren på begäran av den anställde , i stället för julgåva, skänker pengar till ideell verksamhet ska den anställde beskattas för gåvans värde som för lön.

Om arbetsgivaren för egen del bestämmer att, i stället för julgåvor till de anställda, skänka pengar till en ideell organisation uppkommer inte någon skattepliktig gåva för de anställda. Arbetsgivaren får i det fallet inte göra avdrag för gåvorna.

Det förekommer att säljare av julgåvor marknadsför dessa tillsammans med olika typer av sponsringspaket. Ett sponsringspaket kan, förutom julgåvan, innehålla allt från reklamskyltar till fribiljetter. Läs mer om beskattningen av sponsringspaket i Skatteverkets skrivelse om skattefria julgåvor och sponsringspaket.

Julgåvor till kunder är inte avdragsgilla

Avdrag medges dock för enklare reklamgåvor av förhållandevis obetydligt värde till kunder, om gåvorna antingen har direkt anknytning till företagets verksamhet eller är enklare presentartiklar. Vanligtvis är reklamgåvorna, till exempel almanackor eller pennor, försedda med företagets logotyp. Gåvorna ska lämnas till ett större antal personer/kunder för att vara avdragsgilla.

Avdrag medges även för gåvor till kunder i samband med representation, till exempel vid en affärsförhandling som sker i anslutning till julhelgen. Avdrag medges med högst 180 kronor exklusive moms per person.

Dyrbarare gåvor kan bedömas som muta.

Julbord för anställda

Julmåltider för anställda är en skattefri förmån för de anställda om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest.

Arbetsgivaren får avdrag för kostnad för högst två personalfester per år. Avdrag medges för kostnad för måltid med 90 kronor exklusive moms per person. För kringkostnader, till exempel musikunderhållning, medges avdrag med 180 kronor exklusive moms per person. Avdrag medges även för kostnader för pensionerade anställda och anställdas familjemedlemmar som är med på festen.

Julbord för kunder

Avdrag medges endast om det sker i anslutning till en affärsförhandling. Avdrag medges med 90 kronor exklusive moms per person såsom för extern representation.

Källa:  Skatteverket , Skatteverket

 


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Arbetsgivaravgifter  
Pris- & Inkomstbasbelopp  
Statslåneräntan  
Moms  
Traktamente inrikes & utrikes  
Utlandstraktamenten för 2018  
Kostförmån och Kostavdrag  
Representation  
Körjournal  
Parkering eller garageplats  
Personalvårdsförmån  
Motion och friskvård  
  Gåvor  
Tävlingsvinster  
Husarbete  
Löneväxling  
Förmånliga lån  
Fri bostad  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän