Sidan publicerades senast 2016-12-16
Tillbaka


Barbro Lien Rönn
HR Talent Management, Hogia
Spara/dela med dig:
Startsidan    ARTIKLAR    ARTIKLAR    Artiklar 2016    Framtida kompetensbehov r dagens arbetsgivaransvar    

Framtida kompetensbehov r dagens arbetsgivaransvar

Larmen om kompetensbristen i Sverige duggar tätt och efterfrågan på kompetens inom ett flertal yrkesområden matchar inte tillgången. Att det just är medarbetarna som är företagens viktigaste resurs har aldrig varit mer sant än det är i dagens kunskapsintensiva arbetsliv. Det som växer fram mer och mer är att medarbetarnas förmåga att lära om och lära nytt är det som kommer att bli avgörande för om man ska hänga med i utvecklingen. Än viktigare om man ska leda den.

Kompetens som efterfrågas i den digitala värld vi alla lever i, oavsett om företaget är aktivt inom IT-sektorn eller inte, är bland annat logiskt tänkande, problemlösning samt förmåga att arbeta i ett team. Vi står mitt i ett skifte där flertalet anställda går från att enbart vara användare av digitala redskap till att styra dessa. Exakt vad det är vi behöver lära oss i framtiden är svårt att sia om men att livslångt lärande är en förutsättning i ett framgångsrikt yrkesliv råder det inga tvivel om.

Vidareutbildning i vardagen

Dagens arbetsgivare som har brist på kompetens samt behov av att rusta befintliga medarbetare inför framtidens kompetenskrav har vare sig tid eller råd att vänta och stå passiva. Det är dags att börja agera och ta saken i egna händer. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Se över möjligheterna att göra vidareutbildning som en del i vardagen för dina medarbetare och gör det enkelt för många att delta. Fler korta utbildningspass men ofta och med stark anknytning till vardagen där medarbetarna äger ansvaret för sin utveckling. Se över teamens sammansättning för att skapa förutsättningar till lärande i vardagen. Ju större blandning i gruppen vad gäller ålder, kön, bakgrund, kompetens, nationalitet med mera, desto mer utveckling sker. Att arbeta i en heterogen arbetsgrupp är utmanande men resultaten kommer. 

Tänk bortom traditionella belöningar

Möjligheten till kontinuerligt lärande är en av faktorerna som är attraherande för nästa generations medarbetare. Undersökningar bland så kallade millenials (personer födda på 1980- och 1990-talen) visar att det inte längre räcker med hög lön och intressanta arbetsuppgifter. Det är självklarheter för dem. Petter Granqvist, Marketing Manager på Universum skriver i ett blogginlägg att -"Trenden blir allt mer tydlig. Det gäller vilka arbetsplatser som kommande talanger och framtidens arbetskraft anser vara attraktiva. Studenter som snart ska ut i arbetslivet söker en arbetsgivare som drivs av annat än ett tungt lönekuvert och personliga förmåner. Vill du vara en attraktiv arbetsgivare 2016 så behöver du tänka bortom de traditionella belöningarna."

Företagsbarometern 2016, Sveriges största undersökning bland studenter, visar att "företag för att tilltala kommande generationer behöver ta ställning i samhällsfrågor samt visa att de har ett mål med verksamheten som är högre än pengar. Årets undersökning visar att studenterna eftersöker ett högre syfte med sitt arbete och sin arbetsplats."

Frågor kring hur företagen arbetar med de anställdas arbetsmiljö och hälsa samt miljö och samhällsfrågor i stort blir allt viktigare för yrkesverksamma personer. Om man kan se det som en trend så ökar medarbetares vilja att arbeta ideellt och att göra gott.

IT-branschens utmaning

En av IT-branschens utmaningar är att det saknas i runda slängar 20 000 personer idag och denna kompetensbrist spås att öka till 60 000 inom en nära framtid. Vad kan då ett IT-företag, där det finns mängder med kunskap inom programmering, göra om vi både vill ta ett bredare ansvar för att attrahera medarbetare och öka arbetsgivarvarumärkets värde?

I en ansats att sprida kunskap och skapa ett intresse för just programmering som vi är bra på, hade Hogia under höstlovet 2016 en programmeringsskola för våra medarbetares barn, i åldrarna 8-12 år.

Intresset var över all förväntan, ett 60-tal barn och ungdomar valde att tillbringa två av sina lovdagar här på Hogia. Medarbetarna fick ansöka om att delta som hjälplärare under dessa dagar.

Vår förhoppning är att dagarna sådde några frön till nästa generations digitala talanger. Naturligtvis hoppas vi även att kunna få se några av dem som framtida medarbetare. Det är projekt som detta som vi tror kan göra skillnad på lång sikt, en skillnad som innebär att vi kan står bättre rustade för kommande kompetensutmaningar.


F ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
  Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright 1999-2019 Hogia


Tipsa en vn