Sidan publicerades senast 2018-10-25
« TillbakaErik Douglasson

HRexpert, Hogia 
Se snabbguide och video om AGI »

Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2018 »   Det här bör du ha på plats vid årsskiftet »   

Det här bör du ha på plats vid årsskiftet

I januari börjar den nya lagen om Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) gälla för samtliga arbetsgivare. Alla som arbetar inom lön och HR måste nu förbereda sin organisation på den nya lagregleringen som inte bara påverkar arbetsgivaren, utan även medarbetaren om den inte efterlevs. Här ger Hogias HR-expert Erik Douglasson sina råd om vad ni som jobbar på löneavdelningar bör tänka på.

Behovet av en lagreglering kommer av att vi har en allt mer rörlig arbetsmarknad med olika anställningsformer. Istället för årlig kontrolluppgift måste nu arbetsgivare redovisa till Skatteverket hur mycket man har betalat ut i skatt, lön och förmåner varje månad, och till vem pengarna har betalats.

Högre krav på korrekt lönehantering

Den nya lagen medför att rutiner och behörigheter inom organisationen behöver struktureras upp, från upplägg av anställda till attestering och utbetalning av lön. Med årlig kontrolluppgift fanns det tidigare utrymme för arbetsgivare att rätta uppgifter när det blivit fel i utbetalningar till medarbetare löpande under året. Nu blir varje månad ett avslut för sig, vilket ställer högre krav på att lönen blir rätt från början.

För att undvika att rapportera felaktigheter till Skatteverket och behöva göra rättelser krävs det en snabbare lönehantering. Som arbetsgivare behöver ni gå ut och informera både chefer och medarbetare om att reseräkning, tid- och avvikelserapportering samt övriga löneunderlag måste skickas in till löneavdelningen i god tid. Det är också viktigt att förklara konsekvenserna om rapporteringen blir fel. Eventuella fel som rapporterats in till Skatteverket måste korrigeras i samma månad som felet uppstod genom att ni som arbetsgivare lämnar in en helt ny arbetsgivardeklaration för den månaden. Varje rättelse innebär därför ökad administration.

Om rapporteringen blir fel kan det också få ekonomiska konsekvenser för en medarbetare. En anställd som fått för mycket lön och där arbetsgivaren har hunnit rapportera till Skatteverket måste själv återbetala hela bruttobeloppet till arbetsgivaren i samma månad som felet begåtts. Det vill säga även skatten. Arbetsgivaren har inte rätt att göra skattekorrigeringar för den anställde. Om det har redovisats för mycket skatt till Skatteverket kommer det att regleras vid nästa års deklaration. Därmed läggs ett större ansvar på den enskilde i att läsa sin lönespecifikation samt agera om uppgifter behöver rättas före deklarationen rapporteras in till Skatteverket den 12:e i varje månad.

En effektivare administration

Införandet av AGI är den mest omfattande förändringen Skatteverket genomför på många år och innebär en del förändringar för Sveriges löneavdelningar. I det stora hela är min uppfattning att regleringen kommer att leda till en mer effektiv löneadministration. Till skillnad från årlig kontrolluppgift följer rapporteringen av AGI löneprocessen naturligt, vilket ger arbetsgivare en jämnare arbetsbelastning över året istället för resurskrävande arbetstoppar vid årsskiftet. Redan idag rapporterar hela 92 procent av alla arbetsgivare årlig kontrolluppgift elektroniskt, vilket inte gör steget till månadsvis rapportering stort.  

Informationsflödet till myndigheter underlättas dessutom då Försäkringskassan, Kronofogden och A-kassan får direktåtkomst till anställdas uppgifter om lön och skatt via Skatteverket som de idag annars behöver kontakta arbetsgivarna för att nå.  

Förbered organisationen

Mitt råd är att ni nu säkerställer att era lönesystem har stöd för AGI samt sätter er in i de nya reglerna och informerar era medarbetare och chefer. Hogias lönesystem har haft funktionalitet för att hantera AGI sedan i juli i år när lagen började gälla för företag som ingår i branscher med krav på personalliggare och med fler än 15 anställda. Nu arbetar vi förfullt med att förfina systemen så att de ska vara så lättarbetade som möjligt vid årsskiftet.

Vi håller också utbildningar i AGI där du som arbetar med lön kan delta oavsett om du använder Hogias programvaror eller inte. Vi guidar kursdeltagarna i de lagar och regler som styr arbetet.
För mer information »Erik Douglasson har många års erfarenhet av konsultation och utbildning inom lön och HR och är en mycket uppskattad föreläsare på Hogias användarträffar och seminarier. Erik arbetar som bolagschef för HR Systems, vilket är bolaget som utvecklar Hogias HR- och löneprodukter för de större kundsegmentet. Vidare är Erik bland annat Hogia-gruppens representant i SRFs arbetsgrupp kring införandet av Arbetsgivardeklaration på individnivå i nära samarbete med Skatteverket.


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
  Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän