Sidan publicerades senast 2015-03-11
Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan    ARTIKLAR    ARTIKLAR    Artiklar 2015    Chefsanpassade IT-system    

Chefsanpassade IT-system

Integrerade och enkla HR-system stöttar chefen i sitt ledarskap. På sikt skapas affärsfokus även i HR-processerna vilket i sin tur förbättrar medarbetarnas prestation och därmed företagets resultat. Det menar Henrik Lövetoft, verksamhetschef hos Hogia Business Products.

HR-system med medarbetaren i fokus är en viktig ledstjärna för produktutvecklingen hos många IT-företag. Oavsett om medarbetaren är konsult, chef, projektledare, HR-specialist eller lönespecialist är målsättningen att stödja, effektivisera och ge möjlighet att utveckla företagets och individens arbete genom att använda ett HR-system.

Vad utmärker chefens utmaningar inom HR-området?

För att förstå detta är det viktigt att ha en djupare förståelse för vad chefsrollen innebär och omfattar. För mig personligen är min primära uppgift som chef att vara dörröppnare mellan medarbetaren och företaget både utifrån ett strukturellt och utifrån ett kulturellt perspektiv. När det gäller det strukturella perspektivet har chefen i första hand i uppgift att se till att verksamheten och dess målsättningar följer och utvecklar företagets mål, strategier, processer och policys. Chefen är alltså navet i företagets och medarbetarens vardag. Detta har betydelse för utvecklingen av HR-system.

Ta rätt beslut snabbt

Innovationstakten ökar och därmed ställs det allt högre krav på chefen när det gäller att kunna fatta rätt beslut snabbt, både utifrån ett affärsmässigt perspektiv och utifrån ett medarbetarperspektiv. System behöver i en allt högre grad kunna erbjuda information i realtid oavsett om det är ekonomiska rapporter i form av balans- och resultatrapporter, prognostisering eller mer HR-inriktade rapporter i form av närvaro och frånvaro eller individuell måluppfyllnad.

Stort informationsflöde kräver enkelhet

Genom chefens naturligt centrala roll, likväl hos medarbetarna som hos företaget, finns ett starkt behov av att minimera antalet kontaktytor samtidigt som man som chef vill kunna erbjuda en ökad tillgänglighet. Att framtida system kan erbjuda en väg in till rätt information oavsett geografisk plats och enhet är en förutsättning för chefens prestation.

HR-systemet en förlängd arm

En chef förväntas kunna hantera frågeställningar inom verksamhetens samtliga områden. Det kan handla om allt från försäljning, marknad, produktion och kvalitetssäkring till HR-specifika frågor kring lönerevision, rekrytering och successionsplanering. Med detta sagt är det inte nödvändigtvis så att det alltid är chefen som är experten. Ett HR-system ska dock stödja chefen även i denna roll. För att få hög kvalitet i företagets HR-processer behöver framtidens system vara HR-avdelningens förlängda arm. Den förlängda armen, tillsammans med en hög grad av integration med andra system och processer, bygger kompetens hos sällananvändaren, det vill säga chefen.

Eller kort och gott; genom integrerade, tillgängliga och enkla HR-system möjliggörs ökat affärsfokus i HR-processerna. I slutändan förbättras medarbetarnas prestation och därmed även företagets resultat.

Henrik Lövetoft
Verksamhetschef
Hogia Business Products AB

F ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
  Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright 1999-2019 Hogia


Tipsa en vn