Sidan publicerades senast 2015-01-08
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2015 »   Chefens främsta roll: administratör eller coach? »   

Chefens främsta roll: administratör eller coach?

Under ett seminarium i Göteborg i höstas resonerade Kjell Lindström och Magnus Dalsvall kring chefskapet, dess roller och utmaningar. Färre och färre söker chefsbefattningar, en trend som är särskilt tydlig bland individer i generation Y.

- Den klassiska hierarkin har ersatts av komplexare organisationer, vilket ofta leder till osäkerhet. Denna osäkerhet handskas man med genom att införa kontroller och överbelasta cheferna med administrativa uppgifter, menar Kjell Lindström.
Hur ska man då hantera detta fenomen? Vad används all sammanställd data till och ännu värre; används den alls? Och i slutändan - är inte detta ett väldigt kostsamt sätt att administrera?
- Det är ledningens kontrollbehov som genererar all administration. Ledningen älskar administration men inte administratörer och lägger därför dessa uppgifter på cheferna istället, säger Kjell Lindström.
En chef lägger i snitt 70 % av sin tid på administration. Det gör att många chefer upplever att de har för lite tid till reflektion, att stressnivån är hög och att det saknas stödfunktioner, vilket i sin tur leder till att de inte hinner med den coachande/ledande delen av sin roll. Är det så illa att chefen har blivit en administrativ slasktratt?

Att välja strategi

En chef ska enligt sina medarbetare vara både handlingskraftig, omtänksam, synlig och ha auktoritet. Frågan är hur det ska hinnas med då denne dränks i administrativa sysslor? Det kan inte ses som mänskligt att besitta alla dessa dimensioner samtidigt, man ska vara ett slags gud för att klara det. Men hur sätter man då samman en organisation där chefens mänskliga sidor tillåts ta plats? Enligt Kjell och Magnus finns ett antal strategival för en organisation att ta ställning till, gällande chefsrollen. De kan välja att satsa på kompetens. Då krävs framför allt fokus på vidareutbildning. De kan också välja att följa devisen ”Let them burn” – då låter vi chefen jobba på och antagligen också begravas i den allt tyngre administrativa bördan. Cheferna kan också ses som administratörer (dyra sådana i och för sig) och man löser coachnings-delen av deras uppdrag med inhyrd arbetskraft. En sista utväg skulle kunna vara att alla är chef och på så sätt tvingas utföra både administrativa uppgifter och ta på sig ledarskapet i mindre frågor.

Chefens kravlista

Sverige är bland de bästa länderna i världen på att ha effektiva organisationer. Svårigheten blir när vi knappt hinner reflektera och hantera avvikelse. Om en organisation är medveten om risken med chefen som en administratör, skulle man förslagsvis kunna tillämpa en så kallad ”chefs-rider” – en kravlista från chefen på vad denne behöver för att göra ett bra jobb. Här skulle man kunna tänka sig att det ingår saker så som: ett rimligt antal anställda, magra system som utgår från chefens situation, utbildning som utgår från chefens faktiska roll och redovisning av vad alla rapporter faktiskt är till för.

Utifrån resonemanget ovan drar vi på redaktionen slutsatsen att coachning måste få ta mer plats i framtiden. Den yngre generationen arbetskraft begär ett intensivt och engagerat ledarskap från sina chefer och oavsett hur man löser denna del av chefsuppdraget så borde rimligen resurser avsättas inom detta område – för att på så sätt få personalen att växa och organisationen att frodas.

Texten är ett sammandrag av och reflektioner kring föreläsningen "Dagens tankefällor & morgondagens möjligheter" med Kjell Lindström och Magnus Dalsvall i november 2014.

Redaktionen

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
  Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän