Sidan publicerades senast 2016-07-04
« Tillbaka
 
Hogias HR-expert Erik Douglasson har många års erfarenhet av konsultation och utbildning inom lön och HR och är en mycket uppskattad föreläsare på användarträffar och seminarier. Här ger han aktuella tips till dig som jobbar med lön/HR. 
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2016 »   Att tänka på vid anställning av sommarjobbare »   

Att tänka på vid anställning av sommarjobbare

Nu är sommaren här och med den även kanske en och annan skolledig ungdom eller studerande som gör entré på arbetsplatsen.

Skatteavdrag

Som arbetsgivare ska du dra full skatt på lönen även för dessa medarbetare, såvida inte de inkommer med ett beslut om jämkning från Skatteverket. Ansökan om jämkning av skatt gör medarbetaren till Skatteverket, för att redan från början betala rätt skatt utifrån vad den förväntas tjäna under året. Görs ingen ansökan om jämkning kommer troligen för mycket skatt att dras vilket justeras för medarbetaren på nästkommande års deklaration. Är det så att skolungdomen eller den studerande inte kommer att tjäna mer än 18 739 kr under hela inkomståret 2016 behöver denne inte betala någon skatt på sin inkomst. Personen måste dessutom vara bosatt i Sverige under hela inkomståret för att undgå skattskyldighet.

Om det är så att medarbetaren inte tror sig tjäna över detta belopp kan denne fylla i ett intyg och lämna det direkt till dig som arbetsgivare. Det finns en blankett på Skatteverkets hemsida som kan användas (SKV 434). Själva blanketten ska inte sändas in till Skatteverket utan det räcker alltså med att medarbetare skriver under ett sådant intyg. Kommer medarbetaren över beloppsgränsen på 18 739 kronor ska hela inkomsten beskattas.

Semester

Alla anställda, även skolungdom och visstidsanställda har rätt till semesterlön. Enligt semesterlagen ska minst 12 procent av inkomsten utgöras av semesterlön. Detta gäller såvida det inte finns något kollektivavtal som reglerar något annat. Tänk på att särredovisa timlönen och semesterersättningen på olika lönearter, så att det tydligt framgår vad som är timlön och vad som är semesterersättning så att inga oklarheter föreligger om att semesterersättning utbetalats. Om anställningen varar längre än tre månader har den anställde även rätt till semesterledighet.

Arbetstider

Särskilda regler gäller för de som är under 18 år kring vilka arbeten som får utföras och vilka arbetstider som arbete får utföras på. Är personen under 13 år får som regel inget arbete utföras alls, undantag för jultidningsförsäljning och liknande samt inom familjeverksamheter om arbetet är att betrakta som lätt och ofarligt. Är arbetstagaren mellan 13 och 15 år får denna arbeta max 7 timmar per dag och totalt 35 timmar per vecka och inte påbörja arbetet före kl 06.00 och inte sluta senare än kl 20.00 på kvällen. Arbetet skall vara av enklare karaktär och får inte utföras ensam. För ungdomar mellan 16 och 17 år är maxtiden 8 timmar per arbetsdag och 40 timmar per vecka. Arbetet får inte påbörjas före kl 06.00 eller avslutas senare än kl 23.00. De får anställas till de flesta typer av arbeten såvida de inte kan betraktas som farliga. Även ensamarbete får förekomma. För samtliga under 18 år gäller att inget övertidsarbete får utföras.

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
  Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän