Sidan publicerades senast 2014-11-14
Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan    ARTIKLAR    ARTIKLAR    Artiklar 2014    Att se individen    

Att se individen

I senaste numret av HRinfo skrev vi om så kallat generationsanpassat ledarskap och framför allt det som kallas Generation Y. Nu tar vi upp en annan synvinkel, nämligen det individanpassade ledarskapet där man fokuserar på den enskilda medarbetaren och dess personliga förutsättningar. I mångt och mycket berör båda ledarstilarna en mängd gemensamma punkter och fokus ligger på att lyssna in vad som motiverar den enskilda individen.

Är det så att vi kan och bör behandla personer födda på 90-talet på ett sätt och 60-talisterna på ett annat? Det skrivs hyllmeter kring detta ämne och åsikterna går isär huruvida en grupp kan ses som homogen bara utifrån individernas ålder.
Det vi kan konstatera är att vi alla är uppväxta under olika förhållanden och i det sammanhanget spelar ålder stor roll. Titta på hur den verklighet ser ut som vi lever i idag. Vi har tillgång till teknik dygnet runt, vi umgås via sociala medier, vi har telefoner som minidatorer och lågstadieelever arbetar med tankekartor i inlärningen. Jämför detta med hur det var för 10, 20 eller 30 år sedan så blir skillnaden tydlig.

Det är också ett faktum att Generation Y, som HRinfo skrev om i förra numret, är den mest välutbildade generationen hittills. Den höga utbildningsnivån, åldern samt den kontext som de har vuxit upp under, kan vid första anblicken göra det enkelt att tro att gruppen är homogen.

Men det finns risker med att tro att alla 90-talister drivs av samma saker. Vi är individer och befinner oss i olika faser i livet vilket påverkar. När jag stöttar cheferna i deras personalansvar pratar vi alltid om att behandla varje medarbetare som den mår bäst av att bli behandlad. Detta för att varje individ är unik. Individanpassat ledarskap kan man kalla det. 

En intern undersökning visar att framgångsrika ledare på Hogia innehar förmågan att få andra att växa, utvecklas och lyckas. En ledare som får andra att lyckas arbetar nära sina medarbetare och känner varje individ väl. Den vet vad det är medarbetarna inspireras respektive hämmas av, det varierar mer per individ än vad det gör per ålderskategori.  För att till exempel lyckas med att få medarbetare att våga anta nya utmaningar krävs det att du som ledare har förtroende i organisationen. 
Ledaren står som förebild i sitt sätt att vara och de framgångsrika lyckas skapa en känsla av delaktighet och stolthet över att arbeta i företaget. Mycket av framgången utgår alltså från ledaren som en person som med entusiasm sprider arbetsglädje och tydligt visar att den tycker om sitt eget arbete.

Vikten av att bli sedd

Människan har ett grundläggande behov av att bli sedd. Genom att arbeta med tydliga ansvarsområden, mätbara mål samt individanpassad uppföljning blir varje individ synlig. Att varje individ hittar det som den brinner för är en viktig pusselbit för motiverade medarbetare. Motivationen som kommer inifrån är värd så mycket mer jämfört med digra försök att motivera utifrån. Då viljan finns men kunskap saknas existerar det inte några problem, vi tror att människor kan lära sig det som krävs bara man vill.

Tips till dig som leder andra människor:
 • Visa att du tycker om ditt arbete
 • Var en god förebild
 • Arbeta med tydliga ansvarsområden
 • Sätt tydliga och mätbara mål
 • Arbeta med individanpassad uppföljning

  Barbro Lien Rönn
  HR-medarbetare
  Hogia

 • F ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


  ARTIKLAR  
  Artiklar 2019  
  Artiklar 2018  
  Artiklar 2017  
  Artiklar 2016  
  Artiklar 2015  
    Artiklar 2014  
  Artiklar 2013  
  Artiklar 2012  
  Copyright 1999-2019 Hogia


  Tipsa en vn