Sidan publicerades senast 2015-01-08
« Tillbaka
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2015 »   Arbetsmiljö – en fokusfråga 2015? »   

Arbetsmiljö en fokusfråga 2015?

I Sverige har vi en omfattande arbetsmiljölagstiftning som ställer krav på arbetsgivaren att verka för en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Ändå kan vi konstatera att närmare var fjärde sysselsatt person under de senaste 12 månaderna har haft någon form av besvär som har med arbetet att göra. Siffrorna känns svindlande och det finns goda skäl för arbetsgivare att låta arbetsmiljö bli fokusfråga nästa år.

Allt fler arbetsgivare har blivit uppmärksamma på kostnaderna som är förenade med ohälsa i arbetet. Det ekonomiska incitamentet väger för många företag och organisationer tungt - som en chef uttryckte det: ”vi har inte råd att inte arbeta med arbetsmiljöfrågor”.  På Försäkringskassans hemsida kan man med enkla medel beräkna kostnaderna för sjukfrånvaro. Samtidigt är de faktiska kostnaderna bara toppen på ett isberg, då det är lätt att glömma bort att ta med faktorer som produktionsbortfall, förlorade marknadsandelar och badwill. Mycket tyder på att framtiden kommer att handla om att koppla ihop den anställdes hälsa och välbefinnande med företagets behov av effektivitet och lönsamhet.

Nya regler från 1 juli 2014

Vid sidan av det ekonomiska incitamentet har dessutom arbetsgivaren det juridiska ansvaret för arbetsmiljön. Detta är ett av få områden inom HR som är lagstadgat och som tydligt anger ramar för hur arbete ska bedrivas. Att hålla sig inom dessa ramar borgar för en god arbetsmiljö. Samhället har ett intresse i att styra arbetsgivares beteende inom arbetsmiljöområdet och tanken är naturligtvis att det straffansvar som kan utkrävas ska fungera preventivt. En statlig utredning har emellertid konstaterat att böter inte är det mest effektiva sättet att se till att regler för arbetsmiljö följs. Riksdagen har därför beslutat om en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2014 och som innebär att flera regler kombineras med en sanktionsavgift, som alltså är en avgift medan böter är ett straff. Att bryta mot en bestämmelse som är belagd med böter ses som en kriminell handling och hanteras därför av polis, åklagare och domstol. Trots att sanktionsavgifter har inrättats kan arbetsgivare fortfarande dömas till böter om de t ex bryter mot skyldigheten att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket.

Ansvar att förebygga olyckor och ohälsa

Under 2014 kan vi utläsa att 50 personer i Sverige mist livet i arbetet. En siffra i statistiken. Bakom siffran döljer sig berättelser om personer som mist sin partner, barn som får växa upp utan en förälder och en arbetsgrupp som förlorat en kollega. Det ligger nära tillhands att tillstå att den som leder och fördelar arbetet också har ett moraliskt ansvar när det gäller att arbeta för att förebygga olyckor och ohälsa i arbetet. Naturligtvis vill ingen arbetsgivare ha en annan människas ohälsa eller olycka på sitt samvete.

När vi nu precis har haft ett nytt årsskifte finns det möjligheter att nollställa räkneverket och börja om från början. År 2015 har vi möjlighet att förbättra arbetsmiljön i Sverige.

Frida Unander
HR-specialist
Hogia Institutet

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
  Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän