Sidan publicerades senast 2016-12-16
« Tillbaka


Erik Douglasson
HR-expert, Hogia
Spara/dela med dig:
Startsidan »   ARTIKLAR »   ARTIKLAR »   Artiklar 2016 »   Är du redo för årsskiftet? »   

Är du redo för årsskiftet?

Ännu ett år är på väg att nå sitt slut och kan snart läggas till handlingarna. För oss som på ett eller annat sätt jobbar med löner är det ett antal moment som ska genomföras i samband med årsskiftet. Ofta kan årsskiftet därmed förknippas med både tankar på jul och ledighet men också en hel del extra arbetsuppgifter som ska behandlas  - och dessutom uppgifter som bara genomförs en gång om året varför de kan upplevas lite knepiga att komma ihåg hur de ska utföras.

Nyhet för 2016 gällande avstämningar

En uppgift som alltid ska utföras i samband med årsskiftet är att göra slutliga avstämningar mellan arbetsgivardeklarationen och ackumulatorerna för kontant bruttolön, förmåner och skatter. Dessa ska överensstämma med varandra. Dock finns ett par naturliga differenser som kan förekomma, bl a de medarbetare som tjänat under 1000 kronor då dessa inte ska belastas med någon arbetsgivaravgift. Nytt för 2016 är att samtliga medarbetare som tjänat över 1000 kronor, vissa undantag finns för idrottsföreningar, ingår i underlaget för arbetsgivaravgiften. Tidigare var personer födda 1937 eller tidigare undantagna, men från årsskiftet 2016 infördes en särskild löneskatt även på dessa varför även de genererar arbetsgivaravgifter. Därmed är dessa inte längre någon naturlig differens utan ska ingå i avstämningsbeloppen precis som övriga anställda.

Kontrolluppgifter till Skatteverket

Ett annat säkert årsskiftestecken är att det är tid att skapa kontrolluppgifter som ska levereras till såväl Skatteverket som företagets medarbetare. Troligen är det inte så många år till som detta moment kommer vara förknippat med årsskiftet, utan snart ett minne blott. Det har under flera år pratats om att denna process ska förändras och att det istället ska bli en månatlig rutin på redovisandet av dessa uppgifter. Skatteverket skrev under 2016 en hemställan på förslag till förändrad hantering där de föreslår att merparten av dessa uppgifter istället ska redovisas via arbetsgivardeklarationen som redan idag redovisas per månad. Denna kommer då att behöva förändras till att redovisas på individnivå och inte som idag en klump för hela arbetsstället. Ännu är inget slutligt klubbat men det väntas en proposition i början av 2017 för att därefter kunna fattas beslut i riksdagen runt midsommar 2017. Start kommer enligt den lagrådsremiss som nu presenterats att ske 1 januari 2019 förutom i de branscher som idag omfattas av krav på personalliggare där start istället sker 1 juli 2018.

Förfrågan till CSR

CSR är ett annat känt begrepp inom lönevärlden och som hör ett årsskifte till. CSR står för Centrala skatteregistret. Förr i tiden när dessa uppgifter inhämtades via diskett eller CD så krävdes god framförhållning. Nu när förfrågan sker direkt via Skatteverkets hemsida och när svar ges inom 2-3 dagar är det en fördel att avvakta med sin förfrågan till dess det är dags att påbörja lönekörningen för 2017, så att förfrågan omfattar så många medarbetare som möjligt. CSR handlar om att arbetsgivare ska få rätt information om vilken skatt som ska dras på företagets medarbetare. Uppgift ges om den skattetabell som ska användas på medarbetaren för dennes huvudarbetsgivare. Är det inte fråga om huvudarbetsgivare ska istället sidoinkomst användas, vanligen 30 procent på den beskattningsbara inkomsten.

Nytt semesterår?

En hel del av landets företag använder sig av innevarande år som sitt semesterår. Vanligast vid denna hantering är att då också använda sig av kalenderår som sitt semesterår. Det innebär i så fall att det är dags att ge medarbetarna nya semesterdagar för 2017 i samband med att nytt kalenderår påbörjas. Dock behöver lönen för januari 2017 vara gjord innan semesterdagar för det nya året kan utges då eventuell frånvaro i december som påverkar utfallet av semestern behöver behandlas innan resultatet av 2016 års semester är helt färdigställd och det går att avgöra om medarbetaren har kvarvarande dagar som ska omvandlas till sparade dagar.

En rekommendation till samtliga, avsett om man använder sig av innevarande semesterår eller som lagen föreskriver med semesterår från 1 april, så bör en semesterlista tas ut i samband med årsskiftet och granskas. Vilka medarbetare har fortfarande inte tagit ut minst 20 betalda semesterdagar under det pågående semesteråret? Det är arbetsgivarens ansvar att se till att varje medarbetare som har betalda semesterdagar ska ta ut minst 20 av dessa under pågående semesterår. Om så inte skett är det hög tid att kontakta den medarbetaren för att komma överens om när återstoden av dagarna ska tas ut. Om överenskommelse inte sker har arbetsgivaren alltid sista ordet kring när uttag av semester kan ske och kan därmed förlägga ut dagarna när så önskas. Dock ska meddelande om när dagarna ska tas ut ha getts till medarbetaren minst 2 månader innan uttagstillfället.


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKLAR  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
  Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Copyright © 1999-2019 Hogia  


Tipsa en vän