Artiklar 2019

Dags att förlägga semester, har du koll på vad som gäller?

På många arbetsplatser är april månad deadline för att planera in årets huvudsemester och de anställda ska meddela sina önskemål till sin arbetsgivare. Det är bra att börja semesterplaneringen i tid så att både medarbetare och arbetsgivare blir ... Läs mer »

Erik Douglasson – HRexpert, Hogia

Sjukfrånvaro v/s sjuknärvaro – och hur påverkar karensavdraget?

Under 2011 låg sjukfrånvaron i Sverige på 3,3 procent, detta är den lägsta nivån sedan 1988 visar en undersökning från Svenskt Näringsliv. Så hur hänger detta ihop? Blir vi helt enkelt friskare? Svaret är nej, men däremot så har sjuknärvaron ökat de ... Läs mer »

Nathalie Berthelius – Chief People & Culture Officer, Wise Group

Stärk ert varumärke och rekrytera rätt kompetens

En av HR-utmaningarna i många branscher är kompetensbrist som i sin tur kan skapa konkurrens om kandidater. Hur gör man för att attrahera talanger och hur jobbar man långsiktigt för att behålla de talanger man lyckats rekrytera? Nathalie Berthelius ... Läs mer »

Emma Bädicker – Jurist, Advokatfirman Delphi

GDPR – Checklista för ett lyckat arbete

Att GDPR började gälla den 25 maj 2018 har väl inte undgått någon. Datainspektionens första granskning av 400 verksamheter visade faktiskt att majoriteten hade utsett och anmält ett dataskyddsombud, endast 57 fall fick ... Läs mer »

Lönespecifikation via e-post, ok enligt GDPR?

Att skicka ut lönespecifikationer via e-post kan tyckas smidigt men eftersom en lönespecifikation innehåller personuppgifter och ibland känsliga personuppgifter så omfattas den av GDPR. Då ligger ansvaret på verksamheten att se till att ... Läs mer »

Erik Douglasson – HRexpert, Hogia

Nu gäller arbetsgivardeklaration på individnivå – vad innebär det för dig som lönespecialist?

Den 1 januari 2019 infördes arbetsgivardeklaration på individnivå fullt ut för alla företag. Det innebär att arbetsgivare nu ska rapportera uppgifter om varje medarbetares skatt, lön, förmåner och andra ersättningar på individnivå till Skatteverket ... Läs mer »

Erik Douglasson – HRexpert, Hogia

Nu gäller arbetsgivardeklaration på individnivå – det här behöver du tänka på som anställd

Hogias HR-expert Erik Douglasson svarar på frågor om vad du som anställd bör tänka på när det gäller arbetsgivardeklaration på individnivå ... Läs mer »