Julgåvor till anställda och kunder

Nu närmar sig julen och många företag vill visa sin uppskattning till medarbetare och kunder genom att ge bort en julklapp. Det finns dock några skattemässiga regler att tänka på för att göra rätt. Vad är avdragsgillt och när kan det bli förmånsbeskattning?

För att julgåvor till anställda ska vara skattefria får värdet inte överstiga 450 kronor inklusive moms. Om du vill ge julklapp som värderas högre än 450 kronor så beskattas hela gåvan, och att lämna pengar som gåva är inte skattefritt.

Företaget får följaktligen lyfta moms och dra av kostnaden för en julgåva om beloppet understiger 450 kronor inklusive moms. Naturligtvis kan du ge en dyrare julgåva, men då ska hela värdet förmånsbeskattas din medarbetare och du som företagare får inte lyfta momsen. Kostnaden blir istället avdragsgill eftersom den är en lönekostnad, men du måste betala arbetsgivaravgifter på värdet.

Julbord är också en skattefri förmån om det är fråga om intern representation, till exempel en personalfest. Förmånen ska därför inte ingå i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Det blir också vanligare att företag väljer att skänka pengar till välgörenhetsorganisationer i juletider och meddelar detta till sina anställda. Då har medarbetarna inget inflytande över beslutet och kan inte beskattas. Men om de får vara med och välja till vilken organisation pengarna ska gå räknas detta som lön, och då ska medarbetaren beskattas för värdet.

Ska kunder få julklapp?

Att ge julgåvor till kunder är inte avdragsgillt, men om det rör sig om en enkel presentartikel, till lågt värde och med företagets logotyp på, kan avdrag godkännas. Gåvan måste dock ha direkt anknytning till företagets verksamhet och ges till många kunder för att räknas som avdragsgill.

Däremot är det svårt att avgöra om gåvan kan ses som en muta, oavsett belopp. Det är nämligen inte beloppet som är avgörande för om det uppfattas som muta utan sammanhanget som exempelvis relation, verksamhet, gåvans karaktär och vem som får gåvan. Så gör en noggrann avvägning om du vill ge julgåvor till kunder.

Läs mer om julgåvor på Skatteverkets hemsida »