Coop Nord förbereder inför AGI

Runt om i Sverige förbereder sig nu alla lönekontor inför lagen om Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Möt Carolina Åkerlund som är lönespecialist på Coop Nord i hennes arbete att säkra upp rutiner samt informera organisationen om den nya lagen.

Coop Nord är en av Norrlands största arbetsgivare med ett 80-tal butiker i Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Varje månad hanterar löneavdelningen cirka 2 000 löner och Carolina Åkerlund är den som ansvarar för att lönerna levereras med hög kvalitet och på utsatt tid.

Hur har ni börjat förbereda er inför AGI?

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och lönen måste bli rätt. AGI innebär en ganska stor förändring och kräver att rutiner kring lönehanteringen struktureras upp. För att vi som arbetar inom lön ska göra ett bra jobb behöver vi vara väl förberedda.

Vad är den största förändringen med att rapportera AGI?

Att deklarera på individnivå varje månad kräver större noggrannhet. Om det blir fel i rapporteringen måste felet korrigeras samma månad som det uppstod genom att vi som arbetsgivare lämnar in en ny arbetsgivardeklaration. Men framförallt kan våra medarbetare drabbas om lönen och skatten som rapporteras till Skatteverket blir fel. Därför informerar vi nu våra butikschefer om vikten av att skicka in korrekta uppgifter och löneunderlag i tid till oss på löneavdelningen.

Vill du utveckla hur det kan drabba en medarbetare?

För att citera Skatteverket, "lagd skatt ligger", så innebär AGI att inbetald skatt till Skatteverket inte kan återbetalas. Om en medarbetare fått för mycket i lön ska hen själv återbetala både lönen och avdragen skatt, det vill säga hela bruttolönen. En medarbetare kan således bli tvungen att ligga ute med pengar fram till deklarationen för året, vilket kan bli väldigt tufft att klara ekonomiskt.

Hur gör ni för att undvika att det blir fel?

För att det inte ska bli fel i rapporteringen är det viktigt att både chefer och medarbetare läser lönespecifikationen och återkopplar omedelbart om något behöver rättas. Inom Coop får alla medarbetare sin lön redan den 15:e i månaden, vilket ger oss mer tid före AGI ska rapporteras till Skatteverket. Har man utbetalning av löner den 25:e är det liten marginal att göra rättelser på. De löneavdelningar som har förutsättning rekommenderar jag att skicka ut preliminära lönespecifikationer för granskning till chefer och medarbetare så tidigt som möjligt.

Vilka fördelar ser du med att rapportera månadsvis?

Jag är övertygad om att AGI kommer leda till ett bättre arbetssätt när alla processer är på plats. I stället för stor arbetsbelastning vid årsskiftet, innebär månadsvis rapportering en jämnare arbetsbelastning över året. Våra medarbetare kommer att få en ökad insyn och bättre koll på sin ekonomi genom att de varje månad kan se redovisad lön och gjorda skatteavdrag på Mina sidor hos Skatteverket.

Vad har du för tips och råd till företag som nu ska börja förbereda sig inför AGI?

För att förbereda sin organisation rekommenderar jag alla som arbetar med lön att delta på någon av Skatteverkets informationsträffar och/eller andra utbildningar och användarträffar som arrangeras runt om i Sverige. Säkerställ också att ert lönesystem har stöd för AGI.I januari börjar den nya lagen om Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) gälla för samtliga arbetsgivare. Alla som arbetar inom lön och HR måste nu förbereda sin organisation på AGI som påverkar både arbetsgivare och medarbetare. Samtliga Hogias lönesystem har stöd för AGI. Vi håller också utbildningar i AGI där du som arbetar med lön kan delta oavsett om du använder Hogias programvaror eller inte. Vi guidar kursdeltagarna i de lagar och regler som styr arbetet.