Karensavdrag istället för karensdag införs 1 januari 2019

Karensdagen försvinner och ersätts med ett karensavdrag på 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning. Syftet är att det ska bli mer rättvist för bland annat de som arbetar obekväma arbetstider såsom sjuksköterskor, poliser och räddningstjänstpersonal.

Dessa arbetsgrupper har via karensdagen kunnat få ett relativt stort löneavdrag, eftersom det inte finns någon begränsning på hur lång eller kort en karensdag kan vara. Karensavdrag är alltså inte kopplat till den första dagen i sjuklöneperioden, utan är alltid 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning som den anställde har.

Förändringen innebär att den som blir sjuk får sjuklön från första dagen i sjuklöneperioden. Från sjuklönen gör man sedan ett karensavdrag som uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön. Karensavdraget är detsamma oavsett när sjukfrånvaron inträffar eller hur mycket den anställde skulle ha arbetat den första sjukfrånvarodagen.

De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2019 med vissa övergångsregler, och gäller nya sjuklöneperioder som inleds från ikraftträdandet.

Värt att nämna är att beräkningen av karensavdrag ska bestämmas i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter för att kunna passa olika yrkesgrupper. Det innebär att ett införande kan ske först efter förhandlingar.

Här kan du läsa mer om regeringens beslut om att införa karensavdrag.